Ymweliad brenhinol: Dathlu pen-blwydd purfa

  • Cyhoeddwyd
Wills a Kate

Mae Dug a Duges Caergrawnt wedi ymweld â phurfa olew Valero yn Sir Benfro wrth i'r cwmni ddathlu 50 mlynedd ers agor.

Bu'n wythnos anodd i'r diwydiant olew gyda dyfodol 400 o swyddi yn y fantol yn sgil methiant Murco -purfa lai na Valero - i gyrraedd cytundeb.

Mae'n "fraint mawr" bod Dug a Duges Caergrawnt yn ymweld â Valero, yn ôl y cwmni.

Agorwyd y burfa, sy'n cyflogi 1,200 o bobl heddiw, gan y Fam Frenhines yn 1964.

Mae pibellau olew Valero yn ymestyn hyd at Fanceinion ac maent yn cynhyrchu hyd at 270,000 casgen olew yn ddyddiol.

Mae Valero'n cyflenwi 10% o danwydd i'r DU.

Bu Dug a Duges Caergrawnt yn cwrdd gweithwyr a phrentisiaid y cwmni yn ogystal ag ymweld â chyrff eraill o gwmpas ardal Gorllewin Cymru.

Dywedodd is-lywydd Valero, Ed Tomp bod yr ymweliad yn cydnabod "y rôl mae'r cwmni'n parhau i'w chwarae mewn cefnogi economi a chymunedau Dwyrain Cymru."

"Mae'r gymuned gyfan yn edrych ymlaen at groesawu Dug a Duges Caergrawnt i'r burfa, sy'n gyfle gwych i bobl ym Mhenfro ddathlu."

Yn dilyn yr ymweliad, bu'r cwpl yn gwylio gêm rygbi Cymru yn erbyn Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm.

Disgrifiad o’r llun,
Purfa olew Valero sy'n dathlu 50 mlynedd wedi i Murco, cwmni arall yng Ngorllewin Cymru, fethu a chytuno ar werthu