Mesuryddion clyfar: Cadw llygad ar ynni

Cyhoeddwyd

Mi fydd hi'n orfodol i bob cwmni ynni gynnig mesuryddion 'clyfar' i gartrefi'u holl gwsmeriaid erbyn y flwyddyn nesaf, fel rhan o gynllun £11 biliwn.

Pwrpas y mesurydd clyfar yw cofnodi defnydd cartrefi o ynni gan gymryd lle hen fesuryddion nwy a thrydan. Mae'r wybodaeth sy'n cael ei gasglu'n cael ei yrru at y cyflenwyr a hefyd ar gael ar sgrîn i'r cwsmer fel bod pawb yn gallu cofnodi a chadw llygad ar y defnydd.

Er ei bod hi'n orfodol i gwmnïau ddarparu'r mesur newydd, ni fydd hi'n orfodol i gwsmeriaid dderbyn y cynnig.

British Gas yw'r unig gwmni i osod y mesuryddion newydd yng Nghymru ar hyn o bryd ac mae Deborah Auton, sy'n byw yng Nghaerdydd gyda'i gŵr a dau o blant, wedi llwyddo i haneru ei bil ym mis Hydref yn sgil gosod y ddyfais.

Dywedodd: "Er ein bod ni'n deulu cydwybodol yn nhermau ailgylchu a lleihau ar wastraff, sylweddolais i nad oedd unrhyw syniad gyda ni o darddiad a chost ein ynni.

"Dwi'n meddwl ei fod yn syniad gwych er mwyn gallu dysgu mwy am brisiau a ffyrdd o wella ar draul ein ynni."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Deborah Auton wedi llwyddo hanneru ar gostau o fewn y mis cyntaf o osod y teclyn

Hen arferion

Cost pob uned fesur yw £200, ond ni fydd y swm yn cael ei dalu i gyd ar unwaith. Bydd cost y mesuryddion newydd yn cael ei rannu ar draws biliau'r flwyddyn.

Dywedodd Deborah iddi "weld gwahaniaeth mawr".

Ychwanegodd: "Ond dyw'r gwres heb gael ei gynnau eto eleni. Mi fydd yn rhaid gweld sut effaith caiff hynny fis nesaf."

Mae Mike Mitcham, o Stop Smart Meters UK - rhaglen annibynnol sydd yn erbyn gosod y dyfeisiadau - yn feirniadol o'r cynlluniau.

Dywedodd: "Mae tystiolaeth gyda ni o raglenni peilot ar draws y byd sy'n dangos dim arbedion hirdymor. Mae cwsmeriaid yn edrych y mesuryddion am yr wythnosau cyntaf cyn cwympo'n ôl i'r hen arferion."

Nid bwriad y teclyn yw lleihau ar filiau ar y cyfryw, ond gwneud cwsmeriaid yn fwy ymwybodol o'u defnydd o ynni.

Dywedodd Lynda Campbell, cyfarwyddwr British Gas fod y teclyn yn "gwneud hi'n haws i ymdopi a biliau" am ei fod yn cymryd lle'r hen system o "amcan-gost ar ddechrau'r mis".

Straeon perthnasol