Ymosodiad canibalaidd: Cwestiynau i'w hateb

Cyhoeddwyd
Matthew Williams a Cerys Marie YemmFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Matthew Williams wedi iddo gael ei arestio am ymosod ar Cerys Marie Yemm

Mae Aelod Cynulliad yn dweud fod cwestiynau i'w hateb ynglŷn â diffyg monitro wedi i ddyn lofruddio dynes mewn ymosodiad canibalaidd ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar.

Fe gafwyd hyd i Williams yn ymosod ar Cerys Marie Yemm yn Argoed ger y Coed Duon, fisoedd wedi iddo adael y carchar.

Fe ddefnyddiodd yr heddlu wn Taser ar y dyn 34 oed, a bu farw'n ddiweddarach.

Bnawn Sadwrn, fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder y bydd arolwg trosedd bellach ddifrifol yn cael ei gynnal.

Mae arolwg o'r fath yn cael ei gynnal pan gaiff trosedd ddifrifol honedig ei chyflawni o fewn 30 diwrnod i ddiwedd dedfryd person.

'Yn bryderus'

Mae William Graham AC yn dweud ei fod yn bryderus am yr achos, ond yn ôl Aelod Seneddol lleol, nid nawr yw'r amser "i ymateb yn fyrbwyll".

Credir bod Williams wedi ei ryddhau o'r carchar wedi iddo dreulio hanner dedfryd o bum mlynedd dan glo am ymosod ar gyn-gariad iddo.

Cyn hynny, fe gafodd ei ganfod yn euog o fwrgleriaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Sirhowy Arms yn darparu llety i bobl bregus a digartref.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio, ac wedi cadarnhau fod Williams yn aros yn hostel Sirhowy Arms - cyn-westy sy'n darparu llety i bobl bregus a digartref, yn cynnwys cyn-droseddwyr.

Yno y daeth heddlu o hyd iddo yn ymosod ar Cerys Yemm, 22 oed o'r Coed Duon.

Credir bod Ms Yemm wedi dioddef anafiadau sylweddol i'w hwyneb.

'Diffyg monitro'

Mae'r gymuned wedi bod yn ymateb i'r digwyddiad, ac fe ddywedodd Mr Graham - aelod cynulliad dwyrain de Cymru - fod adroddiadau am ddiffyg monitro wedi i Williams gael ei ryddhau o'r carchar "yn achosi pryder enfawr".

"Os yw hyn yn wir," meddai, "mae angen ymchwiliad ehangach i amgylchiadau ei ryddhau ar frys."

"Mae angen i'r awdurdodau ateb cwestiynau a darparu eglurhad llawn am eu penderfyniadau yn rhan o'r achos trasig hwn".

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Ond fe ddywedodd AS Islwyn, Chris Evans: "Roedd hon yn drosedd arswydus ac annealladwy, a ddylid ei chondemnio'n llwyr.

"Er hyn, nid nawr yw'r ateb i ymateb yn fyrbwyll. Fe fydd ymchwiliad llawn yn cael ei gynnal gan Heddlu Gwent a'r IPCC."

Yn dilyn y digwyddiad, fe ddywedodd teulu Williams eu bod "mewn sioc", gan gydymdeimlo â theulu a ffrindiau Ms Yemm.

Roedd Ms Yemm yn gweithio i gwmni Next, ac yn gyn-fyfyrwraig yng Ngholeg Gwent - sydd hefyd wedi rhoi teyrnged iddi.

Roedd Williams a Ms Yemm yn adnabod ei gilydd a dyw'r heddlu ddim yn chwilio am unrhywun arall yn rhan o'r ymchwiliad i'r llofruddiaeth.

Yr unig heddwas

Mae disgwyl i archwiliad post mortem ar gorff Ms Yemm gymryd cryn amser i'w gwblhau.

Fe ddywedodd Heddlu Gwent mai menyw oedd yr unig heddwas i ymateb i'r ymosodiad yn wreiddiol, cyn i weddill y gwasanaethau brys gyrraedd.

Ddydd Gwener, fe ddywedodd llefarydd ar ran y llu eu bod nhw'n cefnogi teulu Ms Yemm.

Yn ogystal, mae'r heddwas benywaidd a gweddill y swyddogion ddeliodd â'r achos yn cael cynnig cefnogaeth gan adran therapi galwedigaethol y llu.