Damwain: Car yn Afon Wnion

Cyhoeddwyd

Mae car wedi gadael y ffordd a glanio mewn afon ger Dolgellau.

Fe gafodd y gwasasnaethau brys eu galw i'r Afon Wnion am 12:08 bnawn Sadwrn wedi i'r car lanio yn y dŵr yn Rhydymain.

Chafodd neb eu hanafu - roedd y gyrrwr wedi llwyddo i adael y car cyn i'r gwasanaeth tân gyrraedd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gofyn i rai sy'n defnyddio'r afon - megis canŵ-wyr - i gadw draw nes iddyn nhw allu tynnu'r car oddi yno.