Lidl a'r Gymraeg: Tro pedol?

  • Cyhoeddwyd
A Lidl storeFfynhonnell y llun, Getty Images

Mewn neges ar gyfrif Facebook a Twitter y cwmni, mae archfarchnad Lidl yn dweud "na fydden nhw byth yn 'gwahardd' defnyddio'r Gymraeg yn Lidl".

Fe gafodd y neges ei chyhoeddi yn dilyn ymateb i erthygl ar Cymru Fyw brynhawn dydd Gwener.

Fe ofynnodd Cymru Fyw i Lidl UK am bolisi iaith y cwmni ddydd Gwener, wedi i ddau weithiwr yn yr Alban ddweud eu bod nhw "wedi cael eu bygwth â diswyddiad" am siarad Pwyleg yn ystod seibiant.

Pan holodd Cymru Fyw beth oedd safbwynt y cwmni am yr iaith Gymraeg, fe gafwyd datganiad gan Lidl UK yn dweud mai polisi'r cwmni ydy bod y gweithwyr yn siarad yn Saesneg 'efo'r cwsmeriaid bob amser waeth beth fo'u hiaith frodorol.

Ond nawr, gan ymddiheuro am y "dryswch ynglŷn a defnyddio'r iaith Gymraeg yn ein siopau," mae'r cwmni'n mynnu "na fydden nhw byth yn 'gwahardd' defnyddio'r Gymraeg yn Lidl. Nac ychwaith yn rhwystro staff rhag siarad Cymraeg â'i gilydd".

Ychwanegodd y datganiad fod y cwmni yn "croesawu'r iaith, ac mae gan rai o'n siopau arwyddion Cymraeg."

'Dryswch'

Bu cryn ymateb yn dilyn erthygl Cymru Fyw brynhawn Gwener, ac fe ddywedodd Cymdeithas yr Iaith fod y polisi "yn warthus".

Yn dilyn hynny, gofynnwyd eto i Lidl UK am eu polisi.

Brynhawn Sadwrn, fe anfonodd y cwmni ddatganiad o'r newydd at Cymru Fyw, yn datgan eu bod yn deall fod ieithoedd swyddogol eraill yn cael eu defnyddio yn y Deyrnas Unedig, ac yn croesawu'r ieithoedd hynny yn eu siopau.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod yn "gofyn i weithwyr, pan yn bosib, ymateb i gwsmeriaid yn yr iaith mae'n nhw'n dymuno ei defnyddio."

Dywedodd y llefarydd eu bod yn ceisio hybu ac annog gweithwyr sy'n defnyddio sgiliau ieithyddol i helpu cwsmeriaid.

'Perthynas lwyddiannus'

Er hyn, dywedodd fod polisi cyffredinol y cwmni i ofyn i weithwyr gyfathrebu yn Saesneg yn ystod oriau gwaith yn parhau, er mwyn "gostwng nifer camgymeriadau ac adeiladu perthynas lwyddiannus ledled y busnes".

Mynnodd y llefarydd fod gan staff hawl i ddefnyddio unrhyw iaith yn ystod seibiant, er bod y cwmni yn annog staff "i fod yn ymwybodol o'u cyd-weithwyr".

Ond mae'r cyhoeddiad ar Facebook a Twitter yn mynd gam ymhellach, gan ddweud eu bod yn "croesawu'r iaith".

Mae'r cwmni'n dweud eu bod yn adolygu eu polisïau yn gyson, ac yn ystyried yr holl ymateb sydd wedi eu cyrraedd.