Angen adfywio wedi methiant Murco, medd Alun Cairns

Cyhoeddwyd

Mae angen prosiect adfywio yn Sir Benfro i roi cymorth i'r ardal wedi'r methiant i werthu purfa olew Murco, medd Alun Cairns.

Fe ddaeth yr ymgais i werthu'r burfa i Grŵp Klesch i ben ddydd Mawrth, gan beryglu cannoedd o swyddi.

Mae gweinidog y Swyddfa Gymreig yn dweud fod angen ymgyrch debyg i'r un helpodd i daclo'r broblem pan gollwyd dros 1,000 o swyddi yn y diwydiant dur yng Nghasnewydd yn 2003.

Fe lwyddodd y prosiect hwnnw i ddenu £230m o fuddsoddiad preifat i'r ddinas.

Yn ogystal, fe gafodd y prosiect glod am weddnewid y ddinas a denu pencampwriaeth Cwpan Ryder i Gasnewydd yn 2010.

Ffynhonnell y llun, VTFF

Ar raglen Sunday Politics Wales, fe ddywedodd AS Bro Morgannwg, Mr Cairns:

"'Dy ni angen dod â llawer o fentrau ynghyd. Rhywbeth ar frys - er mwyn arbed sgiliau ac amrywio'r sgilau hynny o fewn y gymuned."

Mae'n debyg mai dim ond 60 o'r 400 o swyddi ym mhurfa Murco fydd yn ddiogel yn dilyn methiant yr ymgais i achub y safle.

Bydd tasglu - sydd wedi ei sefydlu gan lywodraeth Cymru - yn cyfarfod yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Straeon perthnasol