Carcharu tad am chwe blynedd a hanner am gipio'i ferch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Mae Belaid, sydd o Gaerdydd, wedi gwrthod cydymffurfio â gorchymyn llys i ddychwelyd Talia, sy'n 2 oed, i Gymru.

Mae dyn wnaeth wrthod dychwelyd ei ferch i Gymru, ar ôl ei chipio a mynd â hi i Libya ddwy flynedd yn ôl, wedi ei garcharu am chwe blynedd a hanner.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod Maher Belaid, 34 oed, wedi bod yn "hynod greulon" wrth iddo gipio'r babi tri mis oed tra roedd ei mam yn siopa.

Mae Belaid o Gaerdydd wedi gwrthod cydymffurfio â gorchymyn llys i ddychwelyd Talia, sydd bellach yn 2 oed, i Gymru.

Ymddiheurodd y barnwr am nad oedd yn gallu carcharu Belaid am gyfnod hirach.

'Dysgu gwers'

Aeth Belaid i Libya wedi i'w briodas chwalu, gan fynd â'i ferch i'r brifddinas Tripoli, lle mae ei fam yn gofalu amdani.

Nid yw mam y ferch, Malgorzata Belaid, 30 oed o'r Barri, wedi gweld Talia ers hynny, oni bai am sgyrsiau byrion dros Skype.

Dywedodd Matthew Cobbe ar ran yr erlyniad bod Belaid wedi cipio Talia tra roedd ei mam yn siopa yng nghanol dinas Caerdydd ac wedi mynd â hi i faes awyr Heathrow.

Dywedodd: "Galwodd hi gyda'r nos gan ddweud ei fod yn Tunisia a bod Talia yn ddiogel.

"Dywedodd nad oedd wedi gwneud unrhyw beth o'i le, roedd yn dysgu gwers iddi, a gallai fynd â Talia fel y mynnai."

Ychwanegodd: "Mae creulondeb y diffynnydd wedi amddifadu mam o'i merch, ac amddifadu'r ferch o gariad ei mam.

"Mae'r caledi emosiynol mae hi wedi'i ddioddef yn gwbl amlwg, ac yn dorcalonnus."

Dim gobaith

Dywedodd Richard Ace, ar ran yr amddiffyniad, bod yr ymdrechion i ddod â Talia yn ôl i Brydain wedi "dod i ddim".

Cafodd Belaid ei arestio ar ôl dychwelyd i Brydain heb ei ferch. Roedd wedi cyfaddef un cyhuddiad o gipio.

Clywodd y llys "nad oedd gobaith" y byddai Talia yn cael ei dychwelyd i'w mam.

Wrth ddedfrydu Belaid, dywedodd y Barnwr Patrick Harrington QC ei fod wedi'i gyfyngu gan y pwerau dedfrydu oedd ar gael, fel arall byddai wedi ei ddedfrydu i gyfnod "llawer iawn hirach" yn y carchar.

Dywedodd wrth Belaid: "Mae hwn yn achos ofnadwy.

"Prin yw'r achosion sydd mor greulon â'r achos hwn."