Purfa Olew: Tasglu yn cwrdd

  • Cyhoeddwyd
Aberdaugleddau
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond gwaith i 60 fydd yna ar ôl i'r burfa gau

Bydd tasglu sydd wedi ei sefydlu er mwyn dod o hyd i swyddi i weithwyr purfa olew Murco yn Sir Benfro yn cwrdd ddydd Mawrth.

Golygai'r newyddion mai dim ond 60 o'r gweithlu o 400 fydd yn parhau i gael eu cyflogi gan Murco, wrth i'r burfa gael ei throi yn safle storio a dosbarthu.

Bydd y tasglu, dan arweiniad Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, yn cwrdd yng Nghaerdydd gyda'r nod o ddenu swyddi a diwydiannau newydd i ardal Sir Benfro.

Ail dasglu

Dyma'r eildro i dasglu gael ei ffurfio yn achos purfa Murco. Cafodd y tasglu gwreiddiol ei sefydlu'n ôl ym mis Ebrill wedi i Murphy Oil, perchennog Americanaidd y burfa, gyhoeddi ymgynghoriad ar opsiynau posib ar gyfer y safle ar ôl methiant trafodaethau gyda chronfa ecwiti preifat o Lundain.

Mae Ysgrifennydd Cymru a'r AS lleol Stephen Crabb wedi disgrifio'r newyddion diweddara' na fydd y safle'n cael ei werthi i Klesch fel ergyd i'r sir gyfan.

Dywedodd y bydd y penderfyniad yn effeithio ar gannoedd o swyddi, yn ogystal â'r rhai oedd yn cael eu cyflogi yn uniongyrchol ar y safle.

Mae Alun Cairns, gweinidog yn Swyddfa Cymru, wedi awgrymu y dylid sefydlu prosiect adfywio tebyg i'r un gafodd ei sefydlu yng Nghasnewydd ar ôl i 1,300 golli eu gwaith pan ddaeth y gwaith o wneud dur yn Llanwern i ben.

Yn ôl Jill Evans, Aelod Seneddol Ewropeaidd Plaid Cymru, fe ddylai llywodraeth y DU wneud cais am gymorth o'r Undeb Ewropeaidd er mwyn helpu'r ardal.

Disgrifiad o’r llun,
Y cynghorydd Huw George ger safle Blackbridge

Safle Blackbridge

Yn y cyfamser, mae Cyngor Sir Benfro yn obeithiol y gallai safle biomas a busnesau eraill ar safle Blackbridge, ger Aberdaugleddau, greu hyd at 500 o swyddi.

Dywedodd y cynghorydd Huw George wrth BBC Cymru:

"Dyw e ddim yn gysylltiedig â Murco - ry'n ni wedi bod yn gweithio ar hyn ers sawl blwyddyn a dweud y gwir. Mae Llywodraeth Cymru yn berchen ar nifer fawr o erwau - ond mae 'na dir gyda'r cyngor hefyd a'r cais yw i ddod â'r unedau hyn i gyd at ei gilydd fel bod un safle.

"Ry'n ni fel cabinet wedi penderfynu mai doeth fydde gwneud hynny er lles Sir Benfro - trigolion Sir Benfro a gweithwyr Sir Benfro."

'Llygedyn o obaith'

Wrth ymateb i'r awgrym efallai na fyddai'r swyddi dan sylw o'r un ansawdd â'r rhai yn y burfa, dywedodd y cynghorydd George:

"Mae dod â swyddi a busnesau i Sir Benfro a gorllewin Cymru'n dod allan â'r stori wedyn - dewch i'r gorllewin - mae 'na weithwyr yma, ac mae 'na gyfleon yma i fusnesau i sefydlu eu hunain.

"Byddai arweiniad gan y tasglu - gan Lywodraeth Cymru a hefyd y llywodraeth yn San Steffan - o gymorth mawr i ni, oherwydd mae hynny'n rhoi'r neges i fusnesau fod Sir Benfro ar agor.

"Mae cwmwl Murco'n mynd i aros am gyfnod hir iawn, ond mae Blackbridge yn cynnig gwawr newydd, rhyw lygedyn o obaith mewn cyfnod trist a thywyll iawn."