Ailgylchu: Cymru'n arwain y ffordd

  • Cyhoeddwyd
lori sbwriel

Mae ffigyrau yn dangos fod Cymru yn arwain gweddill y Deyrnas Unedig yn y cyfraddau ailgylchu.

Mae ffigyrau bras newydd yn dangos fod Cymru yn ailgylchu 54% o'r tua 373,000 tunnell o sbwriel ay'n cael ei daflu bob tri mis.

Mae'r ffigyrau diweddaraf gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ar gyfer gwastraff cartref, yn dangos fod y gyfradd ailgylchu gyffredinol yn y DU 43.9% ers 2012.

Mae'r gyfradd wedi gostwng i 44.1% yn Lloegr, 41.7% yng Ngogledd Iwerddon a 38.3% yn yr Alban. Ffigwr Cymru yn 2012 oedd 52.5%.

Yn 2012, fe ailgylchodd:

  • Lloegr gyfanswm o 9,684,000 tunnell o 21,960,000 tunnell o wastraff.
  • Yr Alban 912,000 o dunelli allan o 2,383,000 tunnell o wastraff.
  • Cymru 685,000 tunnell allan o 1,304,000 tunnell o wastraff.
  • Gogledd Iwerddon 326,000 tunnell o 783,000 tunnell o wastraff.

Mae Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant wedi dweud mai Cymru yw "Real Madrid Ewrop o ran ailgylchu".

Dywedodd wrth ACau mai "yng Nghymru y mae'r cyfraddau uchaf o ailgylchu yn y DU, ac mae ein ffigyrau ar gyfer ailgylchu trefol yn ein rhoi yn rhif pedwar yn Ewrop".

Dywedodd fod deddfau newydd sy'n golygu bod angen i gyrff sy'n casglu gwastraff i gasglu papur, gwydr, plastig a metelau ar wahân, er mwyn cyflawni ailgylchu o ansawdd uchel, yn dod i rym ar 1 Ionawr 2015, ac yn y gwanwyn bydd llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynigion ar gyfer deddfwriaeth bellach a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau a'r sector cyhoeddus i wahanu eu gwastraff.

Dywedodd AC Plaid Cymru Alun Ffred Jones fod y ffigyrau hyn yn achos i ddathlu, a dywedodd fod y polisi sy'n cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol wedi dwyn ffrwyth.

Yn ôl William Powell o'r Democratiaid Rhyddfrydol mae'r "gweinidog yn iawn i ddathlu llwyddiant awdurdodau lleol ledled Cymru".