Mwy o rybuddion llifogydd wrth i'r glaw trwm barhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena Pictures
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhybydd melyn wedi ei gyhoeddi ar gyfer sawl rhan o Gymru

Mae rhybuddion llifogydd wedi'u cyhoeddi ar gyfer ardaloedd ar draws de a gorllewin Cymru wrth i'r glaw trwm barhau ddydd Mawrth.

Mae perygl y gallai afonydd ym Mhen-y-bont, Sir Gaerfyrddin a de Sir Benfro i gyd orlifo, yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm a gwyntoedd cryfion, a dywedon nhw fod llifogydd yn bosib wedi i ddail fynd i mewn i ddraeniau.

Mae disgwyl y tywydd gwaetha' yn y canolbarth a'r de.

Cafodd de orllewin Cymru ei daro gan stormydd dros y penwythnos, gyda sawl achos o lifogydd yn Sir Benfro a Cheredigion.

Roedd rhybudd melyn, byddwch yn ofalus, wedi ei gyhoeddi ar gyfer arfordir y de.

Bydd y rhybudd yn parhau tan ddydd Gwener.

Yn ôl Sue Charles, cyflwynydd tywydd BBC Cymru, mae disgwyl 20-24mm o law yn ne, gorllewin a chanolbarth Cymru, yn enwedig ar dir uchel.

Mae disgwyl mwy o law dros nos, gyda'r cawodydd yn symud tua'r gogledd. Ond bydd y glaw yn cilio erbyn dydd Mercher.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol