Disgwyl adroddiad damniol i ofal llofrudd Tenerife

  • Cyhoeddwyd
Deyan Deyanov (dde) yn y llys yn TenerifeFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Deyan Deyanov (dde) ei ddedfrydu i 20 mlynedd dan glo mewn uned seiciatryddol ym mis Chwefror

Mae disgwyl y bydd adroddiad "damniol" yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth, ynglŷn â'r gofal gafodd claf oedd â sgitsoffrenia paranoiaidd yng ngogledd Cymru, fisoedd cyn iddo lofruddio dynes ar ynys Tenerife.

Fe wnaeth Deyan Deyanov lofruddio Jennifer Mills-Westley, nain 60 oed, yn Los Cristianos ar yr ynys yn 2011.

Digwyddodd yr ymosodiad saith mis ar ôl cael triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Daw ymchwiliad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi i deulu Mrs Mills-Westley honni fod yna fethiannau wedi bod yn y gofal dderbyniodd y llofrudd.

Mae elusen sy'n cefnogi teuluoedd dioddefwyr hefyd wedi honni bod achosion eraill o fethiannau yn Ysbyty Glan Clwyd.

Eisoes mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cynnal arolwg mewnol i'r achos ac maen nhw'n dweud bod gwersi wedi eu dysgu.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jennifer Mills-Westley wedi symud i Tenerife ar ôl ymddeol

Bu farw Mrs Mills-Westley, oedd wedi symud i Tenerife ar ôl ymddeol, ar ôl i Deyanov, sy'n wreiddiol o Fwlgaria, ymosod arni mewn archfarchnad.

Ym mis Chwefror 2013 cafodd Deyanov ei ddedfrydu i 20 mlynedd dan glo mewn uned ddiogel yn Sbaen.

Clywodd yr achos llys fod y dyn digartref, a oedd yn defnyddio cyffuriau, wedi cael triniaeth mewn ysbytai yng ngogledd Cymru a Sbaen.

Ar ymweliad i ogledd Cymru, roedd Deyanov wedi cael triniaeth ar y ward seiciatryddol yn Ysbyty Glan Clwyd.

Mae cyfarwyddwr elusen sy'n cefnogi teuluoedd pobl gafodd eu lladd gan gleifion gyda salwch meddwl yn disgwyl i'r adroddiad fod yn feirniadol.

"Rydym yn deall fod adroddiad Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru yn debygol o fod yn ddamniol o ran y gofal wnaeth Deyan Deyanov ei dderbyn yng ngogledd Cymru, fisoedd cyn llofruddiaeth Jennifer Mills-Westley," meddai Julian Hendy o Hundred Families.

"Mae ymchwiliadau eraill wedi eu cynnal i gleifion sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn y gogledd, ac yna sydd wedi llofruddio rhywun.

"Rwy'n deall ei fod yn debyg y bydd methiannau tebyg yn cael eu cofnodi yn yr ymchwiliad i achos Deyanov.

"Yr hyn sy'n ein poeni ni yw methiant asiantaethau iechyd meddwl i ddysgu gwersi, ac i rwystro marwolaethau pobl ddiniwed rhag digwydd eto."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol