'Methiannau difrifol' yng ngofal llofrudd yn Tenerife

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jennifer Mills-Westley wedi symud i Tenerife ar ôl ymddeol

Mae adroddiad i driniaeth dyn oedd â sgitsoffrenia paranoiaidd, a lofruddiodd ddynes, wedi darganfod methiannau difrifol yn ei ofal.

Fe wnaeth Deyan Deyanov, 31, ymosod ar Jennifer Mills-Westley yn Tenerife, saith mis ar ôl gadael Ysbyty Glan Clwyd yng ngogledd Cymru.

Daeth adolygiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) i'r canlyniad bod achos Deyanov wedi ei asesu yn anghywir, a bod y claf wedi dioddef rhagfarn gan staff.

Mae'r bwrdd iechyd yn dweud bod salwch meddwl yn bwnc cymhleth ac nad yw diagnosis yn broses syml bob tro, ond maen nhw wedi ymddiheuro i deulu Mrs Mills-Westley, gan ddweud bod gwelliannau wedi eu gweithredu.

'Wedi dioddef rhagfarn'

Fe wnaeth Deyanov lofruddio Mrs Mills-Westley, oedd wedi symud i Tenerife ar ôl ymddeol, mewn archfarchnad ym mis Mai 2011.

Y llynedd cafodd ei ddedfrydu i 20 mlynedd dan glo mewn uned ddiogel ar ôl i Lys yn Sbaen benderfynu nad oedd yn llawn gyfrifol am y llofruddiaeth oherwydd ei salwch meddwl.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Deyan Deyanov ei ddedfrydu i 20 mlynedd dan glo mewn uned seiciatryddol

Mae'r adroddiad yn dweud bod Deyanov, sy'n cael ei alw yn Mr M, wedi dioddef rhagfarn yn ystod ei driniaeth yng ngogledd Cymru, a bod rhai aelodau o staff yn credu nad oedd yn siarad yn gall, yn hytrach na'i fod yn siarad iaith ei hun.

Dywed hefyd bod ei achos wedi ei asesu yn anghywir, gyda rhai staff yn credu ei fod yn ffugio problemau er mwyn cael rhywle i fyw.

Daw adroddiad AGIC i'r canlyniad y byddai'r "tebygrwydd o'r fath achos yn digwydd wedi bod llawer llai" pe na bai methiannau wedi bod yn ei driniaeth.

Mae'r adroddiad yn gwneud 19 o argymhellion i wella gofal y bwrdd iechyd, sy'n cynnwys:

  • Sicrhau bod cofnodion iechyd meddwl o safon uchel, ac ystyried defnyddio cofnodion electronig yn y dyfodol;
  • Sicrhau bod hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei roi i staff newydd;
  • Ceisio cynnwys teuluoedd mewn cynllunio, datblygu a rhoi triniaeth i gleifion.

Mae merched Mrs Mills-Westley wedi dweud bod canfyddiadau'r adroddiad yn llawer gwaeth na'r oedden nhw wedi eu disgwyl.

Mewn datganiad dywedon nhw eu bod nhw wedi cael "sioc o glywed bod safbwyntiau rhagfarnllyd y staff meddygol wedi effeithio ar ddiagnosis ac yna triniaeth Deyan Deyanov".

Ychwanegon nhw y gall eu mam fod yn fyw petai'r bwrdd iechyd "wedi adnabod bod Deyan Deyanov yn ddyn ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl difrifol iawn".

'Gwersi wedi eu dysgu'

Wrth ymateb, dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol Betsi Cadwaladr bod gwersi wedi eu dysgu o ganlyniad i'r achos, ac nad oedd modd bod yn sicr bod y gofal gafodd Deyanov wedi dylanwadu ar yr hyn ddigwyddodd saith mis yn ddiweddarach.

"Er hynny, rydw i'n cydnabod ac yn ymddiheuro yn ddiffuant am y methiannau yng ngofal Mr M, sy'n cael eu hamlygu yn yr adroddiad," meddai Matthew Makin.

"Mae'r bwrdd iechyd yn benderfynol o wella ein polisïau, prosesau a'r ffordd yr ydyn yn delio gyda risg yn sylweddol, a rhoi systemau cadarn mewn grym i sicrhau ein hunain, cyn belled ag sy'n bosib, y gallwn amddiffyn cleifion sy'n agored i niwed a'r cyhoedd."

Straeon perthnasol