Grayling: 'Gwersi i'w dysgu' wedi llofruddiaeth Argoed

  • Cyhoeddwyd
Matthew WilliamsFfynhonnell y llun, Pic from Williams' friend
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Matthew Williams ar ôl i'r heddlu saethu gwn Taser tuag ato

"Mae gwersi y bydd angen eu dysgu" yn dilyn marwolaeth dynes mewn achos o ganibaliaeth yn ne Cymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Cyfiawnder.

Gwnaeth Chris Grayling ei sylw wrth ymateb i gwestiwn ar lawr Tŷ'r Cyffredin oddi wrth Chris Evans, aelod seneddol Islwyn, etholaeth sy'n cynnwys Argoed.

Cafodd Cerys Yemm ei llofruddio gan Matthew Williams, oedd newydd ei ryddhau o'r carchar, yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed ger y Coed Duon yr wythnos diwethaf.

Bu farw Williams yn y gwesty, sy'n cael ei ddefnyddio fel lloches i bobl ddigartref, ar ôl i'r heddlu saethu gwn Taser ato.

Mae post mortem cychwynnol yn awgrymu bod Ms Yemm wedi marw o anafiadau i'w phen. Dywedodd Heddlu Gwent ddydd Mawrth y gall gymryd sawl wythnos cyn i'r post mortem gael ei gwblhau.

'Arswydus'

Dywedodd Chris Evans, AS Llafur dros Islwyn, bod angen ymchwiliad i driniaeth o broblemau iechyd meddwl mewn carchardai, yn dilyn y digwyddiad.

Wrth siarad yn Nhŷ'r Cyffredin, dywedodd Mr Evans bod y gymuned yn Argoed wedi teimlo effaith y llofruddiaeth "arswydus" yn y pentref dros y dyddiau diwethaf, a rhoddodd ei gydymdeimladau i deulu Ms Yemm.

Ffynhonnell y llun, via facebook page
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Cerys Yemm, 22 oed, yn dilyn yr ymosodiad arni yn Argoed ger y Coed Duon
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Grayling bod angen sicrhau na fyddai digwyddiad tebyg eto

"Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi lansio ymchwiliad i mewn i pam y gwnaeth ei llofrudd gyflawni trosedd mor ddifrifol o fewn 30 diwrnod o gael ei ryddhau," meddai Mr Evans.

"Ond roedd adroddiadau ddoe yn dweud nad oedd wedi gallu cael presgripsiwn am ei baranoia sgitsoffrenaidd, doedd neb wedi ei gwrdd wrth giât y carchar, a chafodd ei yrru i westy gwely a brecwast lleol lle ddigwyddodd y drosedd ofnadwy."

Gofynnodd Mr Evans wrth yr Ysgrifennydd Cyfiawnder, Chris Grayling, os oedd yn cytuno bod angen ymchwiliad brys i driniaeth salwch meddwl yn y system carchardai.

Dywedodd Mr Grayling: "Mae adolygiad trosedd difrifol wedi dechrau i mewn i'r hyn ddigwyddodd wrth gwrs, a byddai'n anghywir i achub y blaen ar ganlyniad hwnnw.

"Ond beth sy'n glir yn barod yw bod gwersi y bydd angen eu dysgu ac mae'n bosib y bydd angen newid y ffordd y mae'r system yn gweithio i geisio sicrhau nad oes dim byd dychrynllyd fel hwn yn digwydd fyth eto."