Trawiad ar ôl braw: Rhyddhau dyn ar apêl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Carole Wall wrth iddi wneud galwad 999

Mae dyn gafodd ei garcharu am achosi i fenyw gael trawiad angheuol yn ei chartref wedi ennill ei apêl yn Llundain.

Cafodd Kevin John Chambers ei garcharu am ddwy flynedd am fod ag arf yn ei feddiant a difrod troseddol.

Roedd wedi mynd i gartref Carole Wall, 58, yn Llandudno ym mis Medi'r llynedd gyda morthwyl tra'r oedd dan ddylanwad cyffuriau.

Wrth iddo guro ar ddrws yn y tŷ, fe geisiodd Mrs Wall ffonio 999, ond cafodd drawiad ar ei chalon a bu farw'n ddiweddarach.

Daeth y ddedfryd o ddwy flynedd dan glo wedi i'r llys ddweud bod ganddo beth cyfrifoldeb am yr hyn ddigwyddodd i Mrs Wall, ond penderfyniad y llys apêl ddydd Mawrth oedd bod y ddedfryd yn rhy llym.

Cafodd ei chwtogi i 16 mis o garchar, a gan ei fod eisoes wedi treulio cyfnod dan glo pan gafodd ei garcharu ym mis Gorffennaf eleni, mae'n golygu y gall gael ei ryddhau yn syth ar drwydded.

Wrth gyhoeddi'r canlyniad, dywedodd Mrs Ustus Cox yn y Llys Apêl: "Rydym yn cytuno bod rhaid ystyried canlyniadau trasig y digwyddiad wrth ddedfrydu, ond ni chafodd y morthwyl ei ddefnyddio wrth guro'r drysau nac i fygwth y rhai oedd yn y ty.

"Ni wnaeth fygythiadau geiriol, fe daflodd y morthwyl i ffwrdd ac nid oedd yn fygythiol na threisgar yn erbyn yr heddlu ar unrhyw adeg.

"Roedd wedi ei synnu'n fawr o glywed am farwolaeth Mrs Wall, ac mae'n ymddangos ei fod yn difaru'n ddidwyll."

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r gogledd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y llys apêl bod dedfryd Kevin Chambers yn rhy llym

Straeon perthnasol