Nyrsys yn pledio'n euog i esgeuluso cleifion bregus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Natalie Jones gyfaddef esgeuluso cleifion yn Ysbyty'r Dywysoges

Mae dau o bobl wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o esgeuluso cleifion bregus yn fwriadol tra'n gweithio fel nyrsys mewn ysbyty yn ne Cymru.

Fe wnaeth Lauro Bertulano a Natalie Jones, oedd yn gweithio yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont, bledio'n euog yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher.

Maen nhw wedi cyfaddef methu gwirio lefelau glwcos gwaed a ffugio nodiadau cleifion.

Plediodd dwy nyrs arall, Clare Cahill a Jade Pugh, yn ddieuog i gyhuddiadau tebyg.

Mae pumed nyrs yn aros i gael ei dedfrydu ar ôl pledio'n euog mewn gwrandawiad blaenorol.

Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Lauro Bertulano yn euog yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher