Ateb apêl eglwys am deulu a ffrindau i angladd cyn-filwr

Cyhoeddwyd
Harold Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr apel ei lansio cyn angladd Harold Morgan ddydd Iau

Mae eglwys ym Mro Morgannwg wedi lansio apêl ar gyfryngau cymdeithasol am deulu neu ffrindiau i fynychu angladd cyn-filwr o'r ardal.

Bu farw Harold Morgan yn 85 oed, wedi iddo fod yng ngofal cartref yr henoed yn Y Barri ers 14 o flynyddoedd.

Mae ei angladd yn cael ei gynnal ddydd Iau yn Eglwys Sain Tathan, ond roedd pryder na fyddai teulu na ffrindiau yn mynychu.

Mi benderfynodd y Parch. Rachel Simpson lansio apêl yn galw ar bobl i fynychu'r angladd.

Dywedodd: "Daeth manylion yr angladd i ddwylo'r Eglwys heb unrhyw fanylion cyswllt i'r teulu, sy'n anghyffredin iawn.

"Roeddwn i'n poeni y byddai'r angladd yn cael ei fynychu gan gyfreithwyr a nyrsys yn unig, a dyw hynny ddim yn ffordd neis iawn o fynd."

Llwyddiant

Yn sgil yr apêl, mae 30 o fyfyrwyr Coleg Milwrol Caerdydd wedi ymateb i'r neges ac yn bwriadu mynychu'r angladd yfory.

Meddai Brian Edwards, Uwch gyfarwyddwr y Coleg: "Holl bwrpas yr wythnos hon yw cofio'r rhai a aberthodd eu bywydau dros ein gwlad, felly, rydym ni'n benderfynol o gefnogi apêl yr Eglwys a'r cyfle i estyn diolch am fywyd a gwaith Mr Morgan."

Mae hen ffrind i Mr Morgan hefyd wedi ymateb.

Cafodd Cylch Ymchwil Rheilffyrdd Cymru ei sefydlu gan y cyn-filwr ar y cyd â Rodney Hall ac mae'n debyg i'r ddau rannu diddordeb mewn trenau yn yr 1970au a'r 1980au.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Parch Rachel Simpson wedi lansio apêl Facebook
Ffynhonnell y llun, John Lord
Disgrifiad o’r llun,
Doedd dim disgwyl i deulu fynychu'r gwasanaeth yn Sain Tathan

Dywedodd Rodney Hall: "Roedd yn hapus iawn i rannu gwybodaeth, unwaith i chi ei berswadio bod gwir ddiddordeb gyda chi...yna mi fyddai'n eich helpu gymaint â phosib.

"Roedd yn ddyn anodd i fynd yn agos ato i ddechrau, ond unwaith iddo ymddiried yno chi, mi fyddai'n hapus iawn i helpu."

Dywedodd Mr Hall i'r cyn-filwr gael ei eni yn Rhydychen, er iddo fyw yng Nghaerfyrddin cyn symud i Fro Morgannwg.