Nyrs wedi marw wedi gwrthdrawiad yn Ysbyty Athrofaol Cymru

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i nyrs 55 oed farw yn dilyn gwrthdrawiad â cherbyd ar dir Ysbyty Athrofaol Cymru am 08:10 fore Mercher.

Bu'r dyn farw wedi i lori oedd yn trosglwyddo nwyddau, ei daro y tu allan i adran gofal brys yr ysbyty.

Dywedodd Heddlu De Cymru: "Er gwaethaf pob ymdrech gan weithwyr meddygol, bu'r dyn 55 oed farw."

Mae'r ffordd tu allan i'r adran frys wedi cau ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cadarnhau bod y dyn fu farw yn gweithio fel nyrs.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw lygad dystion gysylltu â nhw ar 101.