Gweinidog Iechyd yn son am densiwn gwleidyddol

  • Cyhoeddwyd

Mae'r gweinidog iechyd Mark Drakeford wedi dweud mai'r tensiwn gwleidyddol sydd ynghlwm â'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru, yw'r peth mae o'n casáu fwyaf am ei swydd.

Gwnaeth ei sylwadau wrth Huw Edwards ar raglen Wales Report, BBC Wales.

Mae hyn yn dilyn nifer o straeon negyddol am y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn y wasg Lundeinig.

Dywedodd fod yna ymosodiadau trefnus o natur gwbl wleidyddol wedi bod ar Gymru.

Ychwanegodd fod hyn gan bobl sydd a dim diddordeb yng Nghymru ond sydd yn credu fod yna fantais wleidyddol i'w hennill.

Dywedodd Mr Drakeford ei fod yn credu fod ganddo ddyletswydd i amddiffyn pobl sy'n gweithio yn y gwasanaeth iechyd, a'r cleifion sy'n defnyddio'r gwasanaeth "dosbarth cyntaf' yng Nghymru.

"Pan mae pethau yn mynd o'i le, rydym yn mynd i'r afael â'r broblem a'i chywiro. Hwnna yw'r stori fawr am y gwasanaeth iechyd yng Nghymru."

Gofynwyd iddo ar y rhaglen a oedd o yn derbyn fod y gwariant ar iechyd wedi gostwng yng Nghymru o gymharu â Lloegr yn y blynyddoedd diwethaf - 0.9% yn is.

Disgrifiad,
Mark Drakeford yn cael ei holi gan Huw Edwards.

Dywedodd nad oedd modd ystyried gwariant ar iechyd ar wahan, a bod rhaid hefyd ystyried yr arian sy'n cael ei wario ar bethau fel gwasanaethau cymdeithasol. Dywedodd fod rhaid edrych ar y darlun cyflawn.

Bydd rhaglen The Waels Report ar BBC1 Wales am 10:35.