BBC Cymru Fyw

Damwain awyren oherwydd 'prinder tanwydd'

Published
image copyrightDaily Post
image captionFe ddisgynodd awyren y 'Cessna' i'r ddaear ym Mhenarlâg
Mae adroddiad wedi datgelu fod peilot a'i bartner wedi cael eu lladd mewn damwain awyren ysgafn oherwydd nad oeddynt yn cario digon o danwydd i gwblhau'r daith yn ddiogel.
Bu farw Gary Vickers, 58 oed, a Kaye Clarke, 42 oed, y ddau o Gaer, ar ôl i'r awyren Cessna gwympo i'r ddaear ym Maes Awyr Penarlâg, Sir y Fflint.
Mae'r adroddiad gan Y Gangen Ymchwilio Damweiniau Awyr, wedi datgelu fod injan chwith yr awyren wedi colli pŵer o ganlyniad i "ddiffyg tanwydd".
Roedd yr awyren wedi hedfan o Baris.
Dywedodd yr adroddiad ar y ddamwain fod y rhan fwyaf o'r tanwydd oedd yn yr awyren wedi ei storio yn y tanciau ategol, ac nid oeddynt wedi cael eu cysylltu i fwydo'r injan yn iawn.
"O'r dystiolaeth sydd ar gael, mae'n debygol bod y peilot wedi bwriadu cwblhau'r daith drwy ddefnyddio tanwydd o'r prif danciau yn unig, ac roedd wedi eu llwytho gyda dim ond yr hyn yr oedd o yn meddwl oedd yn ddigon o danwydd.
"Fodd bynnag, nid oedd maint y prif danc tanwydd yn ddigon mawr ar gyfer cwblhau'r daith yn ddiogel."
Mae'r adroddiad yn nodi fod Mr Vickers wedi marw yn y fan. Cafodd Ms Clarke ei chludo i Ysbyty Caer ond bu farw yn ddiweddarach.