BBC Cymru Fyw

Giggs vs Bale

Gan Owain Llŷr
Chwaraeon BBC Cymru

Published

Cyn i Gymru herio Gwlad Belg ar Dachwedd 16 yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2016, mae Owain Llŷr yn cymharu cyfraniad Gareth Bale a Ryan Giggs i'r tîm cenedlaethol.

image copyrightHuw Evans picture agency
image captionFydd Gareth Bale yn mynd gam ymhellach na Giggs?

Gobaith cenedl ar ysgwyddau'r rhif 11

"Roedd Cymru yn galw - ac mae Ryan Giggs wedi ateb yr alwad". Dyna sylwebaeth Nic Parry o gôl gyntaf Giggs dros ei wlad yn y fuddugoliaeth o ddwy gôl i ddim yn erbyn Gwlad Belg ar Barc yr Arfau nôl yn 1993.

Ychydig dros ugain mlynedd yn ddiweddarach mae Cymru yn paratoi i wynebu'r Belgiaid unwaith eto. Ac fel yn y gêm honno yng Nghaerdydd - mae gobaith cenedl ar ysgwyddau'r rhif 11.

Mae sawl cymhariaeth wedi cael eu gwneud rhwng Ryan Giggs a Gareth Bale dros y blynyddoedd diwethaf.

Am flynyddoedd lawer Giggs oedd gobaith mawr Cymru. Mae pawb yn ymwybodol o'r problemau gafodd o efo anafiadau yn enwedig yn ystod ei ugeiniau. A bob tro roedd yn gorfod tynnu nôl o'r garfan ryngwladol mi oedd yna banic mawr yn ymledu ymhlith y cefnogwyr

image copyrightGetty Images
image captionFe chwaraeodd Giggs i Gymru 64 o weithiau gan sgorio 12 gôl

Boddi wrth y lan

Yn amlwg mi gafodd Giggs lot fawr o lwyddiant efo Manchester United dros y blynyddoedd. Ond doedd o ddim yn gallu ail adrodd y llwyddiant yna ar y llwyfan rhyngwladol. Efo Giggs yn y tîm daeth Cymru o fewn trwch blewyn i gyrraedd Cwpan y Byd 1994 yn yr Unol Daleithiau a Ewro 2004 ym Mhortiwgal.

Yn anffodus, boddi wrth ymyl y lan oedd eu hanes ar y ddau achlysur ac oherwydd hynny chafodd Giggs erioed y cyfle i chwarae yn rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol.

Bale yn ysbrydoli

Mae'n bosibl dadlau fod Bale yn barod wedi cyflawni mwy na Giggs yng nghrys coch Cymru. Heblaw am y gôl yn erbyn Gwlad Belg yn 1993 dwi'n ei gweld hi'n anodd cofio Giggs yn ysbrydoli Cymru i fuddugoliaeth.

Efallai fy mod braidd yn annheg yn y fan hyn, achos mi sgoriodd o'r goliau buddugol mewn gemau yn erbyn Gogledd Iwerddon, Azerbaijan a Belarws. Ond tydw i ddim yn gallu cofio perfformiadau megis un Bale yn erbyn Yr Alban flwyddyn a hanner yn ôl pan sgoriodd o'r ddwy gôl yn y fuddugoliaeth o ddwy gôl i un. Na chwaith wrth gwrs ei ddwy gôl yn erbyn Andorra nôl ym mis Medi.

image copyrightGetty Images
image caption"Dere mlaen... pa un ti'n feddwl sydd orau? ...Dwêd!"

Angerdd Bale

Er ei fod o'n chwarae i un o dimau mwyaf y byd bellach does yna neb yn gallu cwestiynu ymroddiad Bale i'w wlad. Mi oedd ei ymateb ar ddiwedd y gêm yn erbyn Cyprus fis diwethaf yn dweud y cyfan.

Cymru wedi gorfod chwarae y rhan fwyaf o'r ail hanner efo 10 dyn ar ôl i Andy King gael ei hel o'r maes, ond er hynny mi lwyddon nhw i ddal eu gafael ar eu mantais ac ennill o ddwy gôl i un. Mi suddodd i'w bengliniau ar y maes gan ryddhau bloedd anferth.

image copyrightHuw Evans picture agency
image captionMae angerdd Bale dros ei wlad yn amlwg

Cyfle i greu hanes

Un mlynedd ar hugain yn ôl fe ddaeth Cymru yn hynod o agos i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd ar ôl iddyn nhw drechu Gwlad Belg. Ryan Giggs oedd yr ysbrydoliaeth y noson honno. Mi fydd Bale yn gobeithio gwneud yr un fath ym Mrwsel nos Sul.

Os bydd yn llwyddo i wneud hynny yna mi fydd gan dîm Chris Coleman gyfle gwych i fynd gam ymhellach a chyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol am y tro cyntaf ers 1958."

Bydd BBC Cymru Fyw yn gwneud sylwebaeth testun o gêm Cymru yng Ngwlad Belg gyda sylwadau gan y pêl-droediwr Owain Tudur Jones. Bydd y llif byw arbennig yn dechrau am 16:30 ddydd Sul. Cofiwch bydd sylwebaeth fyw hefyd ar gael ar Radio Cymru.