Giggs vs Bale

Gan Owain Llŷr
Chwaraeon BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Cyn i Gymru herio Gwlad Belg ar Dachwedd 16 yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2016, mae Owain Llŷr yn cymharu cyfraniad Gareth Bale a Ryan Giggs i'r tîm cenedlaethol.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Fydd Gareth Bale yn mynd gam ymhellach na Giggs?

Gobaith cenedl ar ysgwyddau'r rhif 11

"Roedd Cymru yn galw - ac mae Ryan Giggs wedi ateb yr alwad". Dyna sylwebaeth Nic Parry o gôl gyntaf Giggs dros ei wlad yn y fuddugoliaeth o ddwy gôl i ddim yn erbyn Gwlad Belg ar Barc yr Arfau nôl yn 1993.

Ychydig dros ugain mlynedd yn ddiweddarach mae Cymru yn paratoi i wynebu'r Belgiaid unwaith eto. Ac fel yn y gêm honno yng Nghaerdydd - mae gobaith cenedl ar ysgwyddau'r rhif 11.

Mae sawl cymhariaeth wedi cael eu gwneud rhwng Ryan Giggs a Gareth Bale dros y blynyddoedd diwethaf.

Am flynyddoedd lawer Giggs oedd gobaith mawr Cymru. Mae pawb yn ymwybodol o'r problemau gafodd o efo anafiadau yn enwedig yn ystod ei ugeiniau. A bob tro roedd yn gorfod tynnu nôl o'r garfan ryngwladol mi oedd yna banic mawr yn ymledu ymhlith y cefnogwyr

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe chwaraeodd Giggs i Gymru 64 o weithiau gan sgorio 12 gôl

Boddi wrth y lan

Yn amlwg mi gafodd Giggs lot fawr o lwyddiant efo Manchester United dros y blynyddoedd. Ond doedd o ddim yn gallu ail adrodd y llwyddiant yna ar y llwyfan rhyngwladol. Efo Giggs yn y tîm daeth Cymru o fewn trwch blewyn i gyrraedd Cwpan y Byd 1994 yn yr Unol Daleithiau a Ewro 2004 ym Mhortiwgal.

Yn anffodus, boddi wrth ymyl y lan oedd eu hanes ar y ddau achlysur ac oherwydd hynny chafodd Giggs erioed y cyfle i chwarae yn rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol.

Bale yn ysbrydoli

Mae'n bosibl dadlau fod Bale yn barod wedi cyflawni mwy na Giggs yng nghrys coch Cymru. Heblaw am y gôl yn erbyn Gwlad Belg yn 1993 dwi'n ei gweld hi'n anodd cofio Giggs yn ysbrydoli Cymru i fuddugoliaeth.

Efallai fy mod braidd yn annheg yn y fan hyn, achos mi sgoriodd o'r goliau buddugol mewn gemau yn erbyn Gogledd Iwerddon, Azerbaijan a Belarws. Ond tydw i ddim yn gallu cofio perfformiadau megis un Bale yn erbyn Yr Alban flwyddyn a hanner yn ôl pan sgoriodd o'r ddwy gôl yn y fuddugoliaeth o ddwy gôl i un. Na chwaith wrth gwrs ei ddwy gôl yn erbyn Andorra nôl ym mis Medi.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
"Dere mlaen... pa un ti'n feddwl sydd orau? ...Dwêd!"

Angerdd Bale

Er ei fod o'n chwarae i un o dimau mwyaf y byd bellach does yna neb yn gallu cwestiynu ymroddiad Bale i'w wlad. Mi oedd ei ymateb ar ddiwedd y gêm yn erbyn Cyprus fis diwethaf yn dweud y cyfan.

Cymru wedi gorfod chwarae y rhan fwyaf o'r ail hanner efo 10 dyn ar ôl i Andy King gael ei hel o'r maes, ond er hynny mi lwyddon nhw i ddal eu gafael ar eu mantais ac ennill o ddwy gôl i un. Mi suddodd i'w bengliniau ar y maes gan ryddhau bloedd anferth.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae angerdd Bale dros ei wlad yn amlwg

Cyfle i greu hanes

Un mlynedd ar hugain yn ôl fe ddaeth Cymru yn hynod o agos i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd ar ôl iddyn nhw drechu Gwlad Belg. Ryan Giggs oedd yr ysbrydoliaeth y noson honno. Mi fydd Bale yn gobeithio gwneud yr un fath ym Mrwsel nos Sul.

Os bydd yn llwyddo i wneud hynny yna mi fydd gan dîm Chris Coleman gyfle gwych i fynd gam ymhellach a chyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol am y tro cyntaf ers 1958."

Bydd BBC Cymru Fyw yn gwneud sylwebaeth testun o gêm Cymru yng Ngwlad Belg gyda sylwadau gan y pêl-droediwr Owain Tudur Jones. Bydd y llif byw arbennig yn dechrau am 16:30 ddydd Sul. Cofiwch bydd sylwebaeth fyw hefyd ar gael ar Radio Cymru.