Tua 100 yn mynychu angladd cyn-filwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Serving and former armed forces personnel were among those at Mr Morgan's funeral

Daeth tua 100 o bobl i angladd cyn filwr 85 oed ym Mro Morgannwg a hynny yn dilyn ple ar wefan Facebook am alarwyr.

Fe wnaed yr apêl ar wefannau cymdeithasol gan y Parchedig Rachel Simpson, ar ôl iddi hi dderbyn manylion angladd Harold Morgan, a gweld nad oedd yna unrhyw deulu agos.

Ond ddydd Iau roedd eglwys San Tathan yn San Tathan yn llawn ar gyfer angladd y cyn filwr 85 oed.

Bu'n rhaid i rai sefyll yn y glaw tu allan.

Dywedodd y Parch Simpson: "Roeddwn i'n poeni y byddai'r angladd yn cael ei fynychu gan gyfreithwyr a nyrsys yn unig, a dyw hynny ddim yn ffordd neis iawn o fynd."

Yn sgil yr apêl, fe wnaeth 30 o fyfyrwyr Coleg Milwrol Caerdydd ymateb i'r neges gan ddweud y bydden nhw'n mynychu'r angladd.

Meddai Brian Edwards, Uwch gyfarwyddwr y Coleg: "Holl bwrpas yr wythnos hon yw cofio'r rhai a aberthodd eu bywydau dros ein gwlad, felly, rydym ni'n benderfynol o gefnogi apêl yr Eglwys a'r cyfle i estyn diolch am fywyd a gwaith Mr Morgan."

Bu Mr Morgan yng ngofal cartref yr henoed yn Y Barri ers 14 o flynyddoedd cyn iddo farw.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr apel ei lansio cyn angladd Harold Morgan ddydd Iau