90 o swyddi i Lannau Dyfrdwy

  • Cyhoeddwyd
Edwina Hart
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, y buddsoddiad o £4.2 miliwn yng nghwmni KK Fine Foods yn ystod ymweld â'r cwmni ddydd Gwener.

Bydd 90 o swyddi newydd yn cael eu creu yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, wrth i gwmni KK Fine Foods ehangu.

Mae'r cwmni'n cynhyrchu prydau parod wedi eu rhewi, a bydd y buddsoddiad yn galluogi'r cwmni i gynyddu'r gofod cynhyrchu yn eu ffatri ynghyd â thalu am offer newydd er mwyn i'r ffatri allu creu gwerth £30 miliwn o fwydydd wedi eu rhewi bob blwyddyn.

Mae'r buddsoddiad o £4.2 miliwn yn cynnwys grant o £720,000 gan Gronfa Twf Economaidd Cymru a benthyciad o £1.2 miliwn gan Gyllid Cymru, adain buddsoddi Llywodraeth Cymru.

'Prosiect ehangu sylweddol'

Wrth gyhoeddi'r buddsoddiad ddydd Gwener, dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Mae hwn yn brosiect ehangu sylweddol ac rwy'n hapus iawn ein bod wedi gallu helpu KK Fine Foods i ehangu i farchnadoedd newydd ac i fanteisio ar gyfleoedd newydd yn y farchnad.

"Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi help ariannol i KK Foods ac rwy'n croesawu'r buddsoddiad pwysig diweddaraf hwn fydd yn creu mwy o swyddi yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy."

Dywedodd Leyla Edwards, Prif Weithredwr a sylfaenydd y cwmni: "Ein bwriad, dros y tair neu bedair blynedd nesaf, oedd cynyddu ein capasiti i dros £30 miliwn er mwyn gallu mentro i farchnadoedd newydd. Ond, oherwydd llwyddiant ein cynhyrchion tymhorol a'r ffaith bod lefelau ein gwerthiant yn parhau i gynyddu, rydym wedi gorfod ehangu nawr er mwyn ateb y galw hwnnw.

"Hyd yma, dyma'r buddsoddiad mwyaf yr ydym wedi'i wneud yn y busnes; mae'n ein galluogi i fanteisio'n llawn ar y galw cynyddol sydd am ein bwydydd."

Ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf roedd trosiant y cwmni yn dros £18 miliwn.