Rhybuddion am wyntoedd cryfion

Difrod gan wynt ar Ynys Y Barri Image copyright Sean O’Donovan
Image caption Difrod gan wynt ar Ynys Y Barri

Mae disgwyl i wyntoedd o hyd at 75 m.y.a. daro arfordir gorllewin Cymru ac mae difrod eisoes wedi ei achosi wrth i goed gwympo.

Cafodd cyfyngiadau cyflymdra eu gosod ar rannau o'r M4, a bu'r A470 ar gau yn ardal Llanfair ym Muallt ar ôl i goeden gwympo.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd mae rhybudd oren, byddwch yn barod ar gyfer problemau trafnidiaeth, wedi ei gyhoeddi ar gyfer siroedd Caerfyrddin, Abertawe, Ceredigion, Gwynedd a Phenfro.

Mae rhybudd oren hefyd yn rhybuddio am ddifrod posib i adeiladau a choed.

Cafodd cyfyngiadau o 40 m.y.a. eu gosod ar yr hen Bont Hafren, ac mae un lôn wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad.

Rhybudd llifogydd

Mae cyfyngiadau cyflymdra hefyd ar yr M4 yn Llansawel, a rhwng cyffordd 41 a 42.

Fe gwympodd dwy goeden ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd - A465 - rhwng cylchdro Cefn Coed a chylchdro Dowlais.

Mae coeden arall sydd wedi cwympo yn rhwystro traffig ar ran arall o'r A465, rhwng Baverstocks a chylchdro Hirwaun.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd ar gyfer tir isel gerbron afonydd yn ne Sir Benfro.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.