Ennis-Hill: Tynnu enw, os oes cytundeb i Evans

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r athletwr Jessica Ennis-Hill wedi dweud y bydd hi eisiau i'w henw gael ei dynnu oddi ar eisteddle yn Bramall Lane pe bai clwb pêl-droed Sheffield United yn cynnig cytundeb i Ched Evans.

Mae'r clwb wedi gadael i Evans, 25 oed, hyfforddi gyda nhw ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar.

Ond mae rheolwr United, Neil Clough, wedi dweud "nad oes penderfyniad wedi'i wneud" ynglŷn ag ail-arwyddo Evans ai peidio.

'Enghraifft dda'

Dywedodd y bencampwraig Olympaidd: "Dylai'r rheiny gyda dylanwad barchu'r rôl maen nhw'n chwarae ym mywydau pobl ifanc gan osod enghraifft dda.

"Pe bai Evans yn cael ei ail-arwyddo gan y clwb byddai hynny'n gwrth-ddweud yr egwyddorion hynny."

Cafodd Evans ei ryddhau fis Hydref wedi iddo dreulio dwy flynedd a hanner, hanner ei ddedfryd o bum mlynedd, dan glo.

Mae tri o noddwyr y clwb wedi ymddiswyddo ac mae un o'r cwmniau sy'n noddi crysau'r clwb wedi dweud y byddan nhw'n dod â'r cytundeb hwnnw i ben pe bai'r clwb yn ail-arwyddo Evans.

Mae bron i 157,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn annog Sheffield United i beidio ag ail-arwyddo'r chwaraewr.

Euog o drais

Penderfynodd y clwb beidio ag adnewyddu cytundeb Evans wedi i reithgor ei gael yn euog o drais.

Roedd Evans wedi sgorio 59 gôl mewn 167 o gemau yn ystod cyfnodau gyda Manchester City, Norwich City a Sheffield United.

Cafodd ei ddedfrydu i bum mlynedd yn y carchar ym mis Ebrill 2012 am dreisio merch 19 oed mewn gwesty ym mis Mai 2011, wedi i reithgor yn Llys y Goron Caernarfon ei gael yn euog.

Straeon perthnasol