Cymeradwyo cynllun £55 miliwn yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd
Datblygiad Y RhylFfynhonnell y llun, Scarborough Group
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o sut gall y datblgiad £55 miliwn edrych wedi iddo gael ei gwblhau.

Mae cynllun i ail-ddatblygu hen safle ffair yn Y Rhyl wedi'i gymeradwyo gan gynllunwyr.

Mae'r cynllun £55 miliwn, gan gwmni Scarborough Development Group, yn cynnwys gwesty, archfarchnad, tafarn, gorsaf betrol a siopau.

Mae cynghorwyr wedi rhoi caniatad cynllunio amlinellol i'r cynllun, a fydd yn creu 350 o swyddi llawn amser, yn ôl y datblygwyr.

Cafodd y ffair oedd yn arfer bod ar y safle ei dymchwel yn 2007, ac mae'r safle wedi bod yn segur ers hynny.

Dim mwy o oedi

Daw'r cynlluniau newydd wedi i ddatblygiad £85 miliwn gan gwmni Modus Group fethu wedi i'r cwmni fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Yn wahanol i'r cynlluniau gwreiddiol, nid yw'r cynlluniau sydd wedi eu cymeradwyo yn cynnwys tai na swyddfeydd, ac mae maint yr archfarchnad wedi ei lleihau.

Dywedodd y cynghorwyr eu bod nhw'n gobeithio na fydd rhagor o oedi cyn cychwyn datblygu'r safle.

Ffynhonnell y llun, Scarborough group
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y datblygiad yn cynnwys gwesty, archfarchnad, tafarn a siopau.

'Cyn gynted â phosibl'

Dywedodd Chris Ruane, AS Dyffryn Clwyd: "Mae hi'n gwbl amlwg ei bod hi wedi cymryd gormod o amser i ddatblygu'r safle hwn.

"Mae gormod o oedi wedi bod cyn datblygu beth ddylai fod yn safle gwerthfawr, nid yn unig yn Y Rhyl, ond yng ngogledd Cymru.

"Mae miliynau o bunnoedd wedi eu gwario ar wella ardal yr harbwr, ond mae'r ochr arall i'r ffordd yn tynnu sylw oddi wrth hynny.

"Mae hi'n hen bryd i'r datblygiad ddigwydd, a dylai ddigwydd cyn gynted â phosibl.

"Ond - o ran y siopau - mae'n rhaid i'r datblygiad gyd-fynd â'r siopau sydd eisoes yng nghanol y dref."