Beth yw arwyddair eich ysgol?

Published

Dydd Gwener 14 Tachwedd, a hithau'n ddiwrnod Plant Mewn Angen, mi fydd miloedd o ddisgyblion Cymru yn cael mynd i'w hysgol heb eu gwisg arferol.

Ond ydych chi'n cofio pa eiriau oedd yn addurno eich siwmper ysgol chi - yr arwyddair pwysig? Rhowch gynnig ar brawf Cymru Fyw i weld os allwch chi ddyfalu pa air, neu eiriau, sydd ar goll yn yr enghreifftiau canlynol.

Atebion ar waelod y sgrîn.

image copyright.

1. Ysgol Preseli, Crymych

image copyrightYsgol Preseli

Cofia _________ Byw

a) Ble ti'n

b) Joio

c) Dysgu

image copyright.

2. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy

image copyrightYsgol Glan Clwyd

Harddwch Dysg ____________

a) Doethineb

b) Dawn

c) Chwarae

image copyright.

3. Coleg Llanymddyfri

image copyrightColeg Llanymddyfri

Gwell _________ Na Golud

a) Arian

b) Dysg

c) Dawn

image copyright.

4. Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf

image copyrightYsgol Dyffryn Taf

I __________ Fo'r Nod

a) Fyny

b) Lawr

c) Unrhywle

image copyright.

5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe

image copyrightYsgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Ennill ___________ Yw Ennill Iaith

a) Llwyr

b) Ras

c) Etifeddiaeth

image copyright.

6. Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

image copyrightYsgol Syr Hugh Owen

Hau _________ Dyfodol

a) Gwair y

b) Blodau'r

c) Hadau'r

image copyright.

7. Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn

image copyrightYsgol Bodedern

Hau i _______

a) Gasglu

b) Fedi

c) Chwysu

image copyright.

8. Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan

image copyrightYsgol Bro Pedr

A Fo Ben Bid _________

a) Bant

b) Cant

c) Bont

image copyright.

9. Ysgol Llanfair Caereinion

image copyrightYsgol Llanfair Caereinion

Golud Pawb Ei ___________

a) Ymgais

b) Ymdrech

c) Ymdaith

image copyright.

10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith, Coed Duon

image copyrightYsgol Pontllanfraith

___________ Oleuni

a) Cais

b) Bydded

c) Digon o

image copyright.

11. Ysgol Aberteifi

image copyrightYsgol Uwchradd Aberteifi

________ a Lwydd

a) Ymdrech

b) Arian

c) Egni

image copyright.

12. Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn

image copyrightYsgol Uwchradd Eirias

Ysbrydoli _____________

a) Pobl

b) Dysgu

c) Ymdrech

image copyright.

Atebion:

1. Ysgol Preseli: Cofia Dysgu Byw

2. Ysgol Glan Clwyd: Harddwch Dysg Doethineb

3. Coleg Llanymddyfri: Gwell Dysg na Golud

4. Ysgol Dyffryn Taf: I Fyny fo'r Nod

5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Ennill Llwyr yw Ennill Iaith

6. Ysgol Syr Hugh Owen: Hau Hadau'r Dyfodol

7. Ysgol Bodedern: Hau i Fedi

8. Ysgol Bro Pedr: A Fo Ben Bid Bont

9. Ysgol Llanfair Caereinion: Golud Pawb ei Ymgais

10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith: Cais Oleuni

11. Ysgol Aberteifi: Egni a Lwydd

12. Ysgol Uwchradd Eirias: Ysbrydoli Dysgu