Bridger: Dechrau'r gwaith o ddymchwel bwthyn

Cyhoeddwyd
Bwthyn
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd to'r adeilad, ble llofruddwyd April Jones, ei godi'r wythnos hon.

Mae rhan o fwthyn y llofrudd Mark Bridger yn ardal Machynlleth wedi cael ei ddymchwel gan gontractwyr.

Cafodd to'r adeilad, ble llofruddwyd April Jones, ei godi'r wythnos hon.

Cafodd y bwthyn ei brynu gan Lywodraeth Cymru er mwyn ei ddymchwel.

Bydd gweddill yr adeilad yn cael ei ddymchwel, gan ddechrau dydd Llun, yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

"Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn gweithio gyda'r awdurdod lleol, y teulu Jones a'r gymuned leol i benderfynu ar y dyfodol mwyaf addas ar gyfer y safle, yn dilyn dymchwel yr adeilad."

Mae rhieni April Jones, Coral a Paul, wedi dweud bod sicrhau bod y tŷ'n cael ei ddymchwel wedi bod yn nod ers i Mark Bridger gael ei ddedfrydu i garchar am oes.

Cafodd April Jones ei chipio gan Bridger wrth iddi chwarae gyda'i ffrindiau ger ei chartref ar ystâd Bryn-y-Gog, Machynlleth ar 1 Hydref 2012. Cafodd Bridger ei garcharu am oes ym Mai 2013.

Credir bod Llywodraeth Cymru wedi talu £149,000 am y bwthyn, y pris a dalwyd amdano yn 2008.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwaith o ddymchwel gweddill yr adeilad yn dechrau dydd Llun.
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y bwthyn ei brynu gan Lywodraeth Cymru.