Allen: Erlyniad yn cloi eu hachos

Cyhoeddwyd
John AllenFfynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun,
Yn Llys y Goron mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau.

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug, cafodd cyn-berchennog cartref gofal yn y gogledd ei ddisgrifio fel pedoffeil rheibus oedd yn cam-drin bechgyn bregus "flwyddyn ar ôl blwyddyn."

Wrth gloi achos yr erlyniad dywedodd Eleanor Laws QC, bod John Allen, "dyn deallus a huawdl iawn", wedi llwyddo i dwyllo gweithwyr cymdeithasol, yr heddlu, awdurdodau lleol a'r Swyddfa Gymreig.

Mae Allen o Needham Market, ger Ipswich, yn gwadu 40 cyhuddiad o ymosod yn anweddus a chyhuddiadau eraill o natur rywiol yn erbyn 19 o fechgyn ac un ferch rhwng 1968 a 1991.

Gwnaed y cyhuddiadau gan gyn preswylwyr cartrefi preswyl yn ardal Wrecsam yn y 1970au, 1980au a 1990au - preswylwyr oedd rhwng saith a 15 oed.

Arbrofi

Dywedodd Ms Laws wrth y rheithgor bod yn rhaid iddyn nhw ystyried beth maen nhw eisoes yn gwybod am Allen, gan fod llys wedi ei gael yn euog yn 1995 o chwe chyhuddiad o ymosodiadau anweddus ar fechgyn mewn cartrefi preswyl yn y 1970au.

"Nid oedd y dyn yma, fel mae'n ceisio portreadu ei hun, mewn priodas hapus a heb unrhyw ddiddordeb mewn bechgyn. Mae o wedi ei gael yn euog o gam-drin rhywiol," meddai.

Dywedodd Ms Laws mai sothach llwyr oedd honiadau Allen ei bod hi'n bosibl ei fod wedi arbrofi gyda theimladau deurywiol tra'n ifanc, ond nad oedd hynny wedi para.

"Rydym ni yn dweud ei fod yn rhywun sy'n cam-drin, a hynny oherwydd bod llys wedi ei gael yn euog o hynny, ac rydych yn gwybod na all llawer o'r hyn mae e'n ddweud fod yn gywir.

"Ymhell o fod yn rhywun parchus oedd yn arloesi ym maes gofal plant, gan wneud llawer o arian, a gyda chyfrifoldeb a phŵer, roedd o'n rhywun oedd yn croesi'r ffin yn gyson."

Dywedodd ei fod wedi llwyddo i weithredu heb gael ei ddal am flynyddoedd.

'Arogli alcohol'

Mae'n glir, meddai Ms Laws, nad oedd yna fodd i'r bechgyn apelio, nac unman iddyn nhw droi, neu gwyno am Allen.

"Rydych yn gwybod bod y drefn gwynion yn anaddas, mae cyfanswm o dri chŵyn am ymosodiad rhyw dros 30 mlynedd yn dweud y cyfan," meddai.

Yn ôl Ms Laws roedd rhai wedi ceisio honni bod yr achwynwyr ond yn ceisio iawndal.

Dywedodd wrth y rheithgor, nad oedd 11 o'r 20 achwynwyr yn ceisio iawndal.

"Ychydig iawn o gyswllt, os o gwbl, mae'r achwynwyr wedi ei gael gyda'i gilydd, eto mae'r manylion maen nhw wedi eu rhoi yn debyg iawn.

"Roedd y rhan fwyaf yn cael eu cam-drin yn yr ystafell wely, roedd bron pob un yn gallu arogli alcohol arno, roedden nhw'n derbyn anrhegion, ac roedd pob un ohonyn nhw ofn y diffynnydd."

Fe fydd yr amddiffyniad yn cloi eu hachos dydd Llun, ac fe fydd y barnwr Mr Ustus Openshaw, yn dechrau crynhoi'r achos ddydd Mawrth.

Mae John Allen yn gwadu'r 40 cyhuddiad yn ei erbyn.