Cwis Bathodynnau Ysgol

  • Cyhoeddwyd

Ydych chi'n cofio pa eiriau oedd yn addurno eich siwmper ysgol chi - yr arwyddair pwysig? Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw i weld os allwch chi ddyfalu pa air, neu eiriau, sydd ar goll yn yr enghreifftiau canlynol.

Atebion ar waelod y sgrîn.

Ffynhonnell y llun, .

1. Ysgol Preseli, Crymych

Ffynhonnell y llun, Ysgol Preseli

Cofia _________ Byw

a) Ble ti'n

b) Joio

c) Ddysgu

Ffynhonnell y llun, .

2. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy

Ffynhonnell y llun, Ysgol Glan Clwyd

Harddwch Dysg ____________

a) Doethineb

b) Dawn

c) Chwarae

Ffynhonnell y llun, .

3. Coleg Llanymddyfri

Ffynhonnell y llun, Coleg Llanymddyfri

Gwell _________ Na Golud

a) Arian

b) Dysg

c) Dawn

Ffynhonnell y llun, .

4. Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf

Ffynhonnell y llun, Ysgol Dyffryn Taf

I __________ Fo'r Nod

a) Fyny

b) Lawr

c) Unrhywle

Ffynhonnell y llun, .

5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe

Ffynhonnell y llun, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Ennill ___________ Yw Ennill Iaith

a) Llwyr

b) Ras

c) Etifeddiaeth

Ffynhonnell y llun, .

6. Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

Ffynhonnell y llun, Ysgol Syr Hugh Owen

Hau _________ Dyfodol

a) Gwair y

b) Blodau'r

c) Hadau'r

Ffynhonnell y llun, .

7. Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn

Ffynhonnell y llun, Ysgol Bodedern

Hau i _______

a) Gasglu

b) Fedi

c) Chwysu

Ffynhonnell y llun, .

8. Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan

Ffynhonnell y llun, Ysgol Bro Pedr

A Fo Ben Bid _________

a) Bant

b) Cant

c) Bont

Ffynhonnell y llun, .

9. Ysgol Uwchradd Caereinion

Ffynhonnell y llun, Ysgol Uwchradd Caereinion

Golud Pawb Ei ___________

a) Ymgais

b) Ymdrech

c) Ymdaith

Ffynhonnell y llun, .

10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith, Coed Duon

Ffynhonnell y llun, Ysgol Pontllanfraith

___________ Oleuni

a) Cais

b) Bydded

c) Digon o

Ffynhonnell y llun, .

11. Ysgol Aberteifi

Ffynhonnell y llun, Ysgol Uwchradd Aberteifi

________ a Lwydd

a) Ymdrech

b) Arian

c) Egni

Ffynhonnell y llun, .

12. Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn

Ffynhonnell y llun, Ysgol Uwchradd Eirias

Ysbrydoli _____________

a) Pobl

b) Dysgu

c) Ymdrech

Ffynhonnell y llun, .

Atebion:

1. Ysgol Preseli: Cofia Ddysgu Byw

2. Ysgol Glan Clwyd: Harddwch Dysg Doethineb

3. Coleg Llanymddyfri: Gwell Dysg na Golud

4. Ysgol Dyffryn Taf: I Fyny fo'r Nod

5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Ennill Llwyr yw Ennill Iaith

6. Ysgol Syr Hugh Owen: Hau Hadau'r Dyfodol

7. Ysgol Bodedern: Hau i Fedi

8. Ysgol Bro Pedr: A Fo Ben Bid Bont

9. Ysgol Llanfair Caereinion: Golud Pawb ei Ymgais

10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith: Cais Oleuni

11. Ysgol Aberteifi: Egni a Lwydd

12. Ysgol Uwchradd Eirias: Ysbrydoli Dysgu