BBC Cymru Fyw

Cwis Bathodynnau Ysgol

Published
Ydych chi'n cofio pa eiriau oedd yn addurno eich siwmper ysgol chi - yr arwyddair pwysig? Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw i weld os allwch chi ddyfalu pa air, neu eiriau, sydd ar goll yn yr enghreifftiau canlynol.
Atebion ar waelod y sgrîn.
image copyright.
1. Ysgol Preseli, Crymych
image copyrightYsgol Preseli
Cofia _________ Byw
a) Ble ti'n
b) Joio
c) Ddysgu
image copyright.
2. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy
image copyrightYsgol Glan Clwyd
Harddwch Dysg ____________
a) Doethineb
b) Dawn
c) Chwarae
image copyright.
3. Coleg Llanymddyfri
image copyrightColeg Llanymddyfri
Gwell _________ Na Golud
a) Arian
b) Dysg
c) Dawn
image copyright.
4. Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf
image copyrightYsgol Dyffryn Taf
I __________ Fo'r Nod
a) Fyny
b) Lawr
c) Unrhywle
image copyright.
5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe
image copyrightYsgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Ennill ___________ Yw Ennill Iaith
a) Llwyr
b) Ras
c) Etifeddiaeth
image copyright.
6. Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
image copyrightYsgol Syr Hugh Owen
Hau _________ Dyfodol
a) Gwair y
b) Blodau'r
c) Hadau'r
image copyright.
7. Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn
image copyrightYsgol Bodedern
Hau i _______
a) Gasglu
b) Fedi
c) Chwysu
image copyright.
8. Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan
image copyrightYsgol Bro Pedr
A Fo Ben Bid _________
a) Bant
b) Cant
c) Bont
image copyright.
9. Ysgol Uwchradd Caereinion
image copyrightYsgol Uwchradd Caereinion
Golud Pawb Ei ___________
a) Ymgais
b) Ymdrech
c) Ymdaith
image copyright.
10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith, Coed Duon
image copyrightYsgol Pontllanfraith
___________ Oleuni
a) Cais
b) Bydded
c) Digon o
image copyright.
11. Ysgol Aberteifi
image copyrightYsgol Uwchradd Aberteifi
________ a Lwydd
a) Ymdrech
b) Arian
c) Egni
image copyright.
12. Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn
image copyrightYsgol Uwchradd Eirias
Ysbrydoli _____________
a) Pobl
b) Dysgu
c) Ymdrech
image copyright.

Atebion:

1. Ysgol Preseli: Cofia Ddysgu Byw
2. Ysgol Glan Clwyd: Harddwch Dysg Doethineb
3. Coleg Llanymddyfri: Gwell Dysg na Golud
4. Ysgol Dyffryn Taf: I Fyny fo'r Nod
5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Ennill Llwyr yw Ennill Iaith
6. Ysgol Syr Hugh Owen: Hau Hadau'r Dyfodol
7. Ysgol Bodedern: Hau i Fedi
8. Ysgol Bro Pedr: A Fo Ben Bid Bont
9. Ysgol Llanfair Caereinion: Golud Pawb ei Ymgais
10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith: Cais Oleuni
11. Ysgol Aberteifi: Egni a Lwydd
12. Ysgol Uwchradd Eirias: Ysbrydoli Dysgu