Teyrnged i nyrs wedi damwain ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Anecito Roa Obsioma

Mae teulu nyrs 55 oed, bu farw mewn gwrthdrawiad tu allan i ysbyty, wedi talu teyrnged i "ddyn caredig ac anhunanol."

Bu Anecito Roa Obsioma farw wedi i lori oedd yn trosglwyddo nwyddau ei daro y tu allan i adran gofal brys Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd fore Mercher.

Dywedodd nith Anecito Roa Obsioma, Nelsie: "Roedd yn fab, brawd, ewythr a ffrind cariadus.

"Mae'r holl deulu wedi cael ysgytwad. Allwn ni ddim credu bod hyn wedi digwydd.

"Roedd pawb yn ei garu ac rydym wedi ein llethu gyda'r anwyldeb mae ei ffrindiau a'i gydweithwyr wedi dangos tuag atom ni ers y ddamwain.

'Dyn poblogaidd'

"Roedd yn ddyn poblogaidd sy'n amlwg wedi gwneud argraff ar bawb ddaeth ar ei draws.

"Symudodd Cito i'r DU er mwyn ceisio gwella ei fywyd ac yn anhunanol, i gefnogi ei deulu nôl yn y Philipinau."

Dywedodd Ruth Walker, Cyfarwyddwr Nyrsio Ysbyty Athrofaol Cymru: "Ar ran pawb ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, hoffwn fynegi fy nghydymdeimlad i deulu Cito.

"Roedd staff a chleifion yn ei garu, ac roedd yn trin y cleifion mewn modd caredig a chlên. Byddwn yn ei fethu'n arw."

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r digwyddiad.