Cwest wedi i ddau dderbyn organau

  • Cyhoeddwyd
Darren HughesFfynhonnell y llun, Irwin Mitchell
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Darren Hughes yn mis Rhagfyr y llynedd wedi iddo dderbyn trawsblaniad aren.

Mae disgwyl i gwest gael ei gynnal i farwolaethau dau ddyn gafodd trawsblaniad organau gan yr un unigolyn yn dilyn honiadau bod organau'r rhoddwr yn dioddef o glefyd parasitig.

Mae cyfreithwyr ar ran teuluoedd Robert Stuart a Darren Hughes yn dweud eu bod nhw am gael atebion i'r hyn achosodd eu marwolaethau.

Yn ôl cwmni cyfreithwyr Irwin Mitchell, fe wnaeth yr unigolyn roddodd y ddwy aren farw o'r un clefyd.

Mae disgwyl i'r cwest gael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

'Cyfnod anodd iawn'

Bydd y cwest yn digwydd bron i flwyddyn ar ôl marwolaeth Mr Stuart, 67 oed o Gaerdydd, oedd yn cael ei adnabod fel Jim, a Mr Hughes, 42 oed o Ben-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y ddau drawsblaniad eu cynnal yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Yn ôl cwmni Irwin Mitchell, bu farw'r ddau o haint wedi'i achosi gan fwydyn parasitig o'r enw halicephalobus, sy'n byw yn y pridd ac sy'n aml yn cael ei ddarganfod ar geffylau.

Dywedodd y cyfreithwyr mai dim ond pump o bobl sydd erioed wedi derbyn diagnosis o'r haint, ac mae pob un wedi marw.

Dywedodd Julie Lewis, o Irwin Mitchell, bod y ddau deulu wedi bod drwy "gyfnod anodd iawn" ac maen nhw "wirioneddol eisiau atebion".

Ffynhonnell y llun, Irwin Mitchell
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Robert Stuart, 67 oed, hefyd wedi iddo dderbyn trawsblaniad aren.

'Adolygiad allanol, annibynnol'

Yn ôl Ruth Walker, cyfarwyddwr nyrsio Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: "Mae hwn yn achos unigryw, trasig, ac mae pawb yn y bwrdd iechyd yn cydymdeimlo gyda'r teuluoedd.

"Mae'r bwrdd iechyd wedi trefnu adolygiad allanol, annibynnol i ddarganfod pam bu farw'r cleifion.

"Mae'r adroddiad wedi ei roi i swyddfa'r crwner ac rydym yn parhau i gefnogi'r ymchwiliad i'r marwolaethau trasig yma. Ni fyddai'n briodol gwneud sylw pellach cyn y cwest."

Dywedodd James Neuberger, cyfarwyddwr meddygol cynorthwyol, Gwaed a Thrawsblannu'r GIG: "Hoffwn gynnig fy nghydymdeimlad i deuluoedd Mr Hughes a Mr Stuart ar ran Gwaed a Thrawsblannu'r GIG, wrth iddyn nhw orfod dod i delerau gyda marwolaethau annisgwyl yn dilyn y trawsblaniadau."

Dywedodd llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Hoffwn gynnig ein cydymdeimlad i deuluoedd y ddau berson fu farw ar ôl y trawsblaniadau aren yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, ym mis Rhagfyr y llynedd.

"Oherwydd nad yw'r cwest i'r marwolaethau wedi cychwyn, mi fyddai'n amhriodol i ni wneud unrhyw sylw pellach ar hyn o bryd."