Cyfaddefiad 'sylfaenydd' Everton FC

Gan Karen MacIntyre Huws
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Guto Sion Jones tu allan i Goodison Park, sef cartref Clwb Pel-droed Everton

Er bod ymhell dros ganrif ers sefydlu Clwb Pêl-droed Everton, mae un o 'sylfaenwyr' y clwb am gyfaddef rhywbeth i BBC Cymru Fyw.

Yn 2005, pan oedd Guto Siôn Jones yn 10 oed fe lwyddodd i ychwanegu ei enw i un o dudalennau gwefan Wikipedia gan roi'r awgrym mai fo oedd un o'r rhai a sefydlodd y clwb ymhell dros ganrif yn ôl yn 1865!

Naw mlynedd yn ddiweddarach, er mawr syndod iddo, mae'r wybodaeth nid yn unig yn dal ar un o dudalennau Wikipedia ond ar nifer o dudalennau eraill ar hyd a lled y byd.

Ac wrth bori am 'hanes Everton' ar y we fe welwch chi enw Guto Siôn Jones, sydd bellach yn 19 oed, ac mai fo oedd yn gyfrifol am dîm o'r enw 'New Connexion' a ddatblygodd i fod yn Everton FC ddegawd yn ddiweddarach.

Ffynhonnell y llun, Wikipedia

Tipyn o sioc!

Ond dychmygwch ei syfrdan wrth wylio'r sianel chwaraeon Americanaidd ESPN o'i gartref ger Caernarfon yn ddiweddar - roedd eitem am Glwb Pêl-droed Everton ar y teledu ac fel glywodd ei enw'n cael ei ddarlledu fel un o sylfaenwyr y clwb.

Cefnogwr Everton eithriadol o frwd ydy Guto, felly nid mewn malais y gwnaeth hyn. Roedd y wefr ddireidus o gael ei gynnwys yn rhan mor amlwg o hanes y clwb yn ormod o demtasiwn.

"Dw i'n gymaint o ffan o Everton, pan o ni'n 10 oed o ni'n meddwl ei fod yn syniad da i bobl wybod mai fi oedd di darganfod Everton, ond erbyn hyn dw i'n cyfaddef nad ydy o yn grêt," medddai Guto. "Dw i'n cefnogi Everton ers dw i'n chwech oed, mae gen i docyn tymor a dw i'n mynd i'w gweld awê hefyd, mae Everton yn golygu lot fawr i mi."

Ffynhonnell y llun, Weebly

Nid yn unig ar y we ac ar y teledu mae'r ffeithiau anghywir yn bodoli chwaith. Mae llyfrau wedi eu cyhoeddi yn nodi mai'r llanc o ogledd Cymru ydi un o'r sylfaenwyr.

Tan yn ddiweddar 'doedd Guto heb feddwl rhyw lawer am y weithred, ond ar ôl cael ei atgoffa gan ESPN a'r ffaith ei fod rwan yn y Brifysgol yn Lerpwl mae o wedi penderfynu cyfaddef ac wedi gofyn i BBC Cymru fyw ei helpu.

Fel un sy'n cefnogi Everton, mae o wedi gwneud ei 'orau glas' i geisio unioni'r cam ond bellach nid oes posib golygu nac ychwaegu unrhyw ffeithiau i'r dudalen ar wefan Wikipedia.

Cysylltodd BBC Cymru Fyw â Chlwb Pêl-droed Everton ond roedd yn well ganddyn nhw beidio a gwneud sylw ynglŷn â'r stori.