BBC Cymru Fyw

Carcharu dau am 'ymosodiad arswydus' ym Mlaenau Ffestiniog

Published
image copyrightArall
image captionRobert Williams o Ddolwyddelan
Mae dau gefnder wedi eu carcharu wedi "ymosodiad arswydus" ar ddyn 30 oed yn ei gartref ym Mlaenau Ffestiniog.
Fe dorrodd Robert Williams o Ddolwyddelan a Craig Jones o Flaenau Ffestiniog i mewn i dŷ Carl Brennan ar Hydref 11 ac ymosod arno gyda photel gwrw, haearn smwddio a photel siampên.
Yn Llys y Goron Caernarfon fe blediodd y ddau'n euog i gyhuddiadau o niwed corfforol difrifol a chafodd y ddau 44 a 42 mis dan glo.
Clywodd y llys fod Mr Brennan wedi ei adael mewn pwll o waed a dywedodd y barnwr fod lluniau gafodd eu tynnu yn debyg i olygfeydd "ffilm arswyd".

'Sawl gwaith'

Dywedodd yr erlynydd Richard Edwards: "Mi gafodd Mr Brennan ei lusgo i mewn i'r gegin.
image copyrightArall
image captionCraig Jones o Flaenau Ffestiniog
"Mi gododd Robert Williams haearn smwddio a tharo pen ac wyneb Mr Brennan sawl gwaith.
"Pan gafodd ei lusgo i mewn i'r ystafell fyw mi barhaodd yr ymosodiad a chafodd ei daro â photel siampên."
Roedd ganddo, meddai, benelin wedi ei dorri, llygaid du ac anafiadau oedd angen pwythau.

'Yn feddw iawn'

Dywedodd swyddog prawf fod y ddau wedi honni eu bod "yn feddw iawn" ac nad oedden nhw'n gwybod beth oedd y rheswm am fynd i'r tŷ.
Ar ôl yr achos dywedodd y Ditectif Sarjant Gerwyn Thomas: "Mi oedd hwn yn ymosodiad treisgar a didrugaredd yn hwyr y nos ...
"Dwi'n croesawu'r ddedfryd ac yn gobeithio y bydd yn dangos i'r dioddefwr a'r gymuned y bydd yr heddlu'n erlyn y rhai sy'n cyflawni troseddau fel hyn nad ydyn nhw'n gyffredin yn yr ardal hon."