BBC Cymru Fyw

Cyngor Caerdydd: '£32m yn llai yng nghyllideb 2015-16'

Published
image copyrightArall
image captionBydd cabinet y cyngor yn cwrdd ar Dachwedd 20
Mae cyngor mwya Cymru yn bwriadu torri £32m o gyllideb 2015-16.
Dywedodd Cyngor Caerdydd eu bod yn ceisio delio â diffyg o £48m ac y gallai hyn arwain at golli swyddi, llai o wasanaethau hamdden a diwedd ar ariannu dathliadau Calennig.
Hefyd mae'r cyngor yn anelu at arbedion effeithlonrwydd o £2m a chodi £13m drwy godi treth cyngor o 5% a chostau cyflogaeth.
Dywedodd trefnydd rhanbarthol undeb Unsain Steve Belcher y byddai pobl yn ddig oherwydd hyd a lled y toriadau a rhybuddiodd am "yr effaith ysgytwol ar gymunedau".

'Diswyddiadau'

Bydd cabinet y cyngor yn cwrdd ar Dachwedd 20 ac os yw'r cynlluniau'n cael eu cymeradwyo, fe fydd ymgynghoriad â'r cyhoedd.
Un cynnig yw diffodd goleuadau stryd - 24,000 dros gyfnod o dair blynedd - er mwyn lleihau'r bil trydan.
Mae adroddiad wedi dweud bod y cyngor yn wynebu "heriau ariannol arwyddocaol" a bod "diswyddiadau yn debygol o hyd".
Does dim manylion penodol, meddai, ond mae'n debygol y bydd mwy na 20.