Nid yw datganoli graddol bellach yn ddewis

Cyhoeddwyd
Leanne Wood
Disgrifiad o’r llun,
Leanne Wood: "Cenedl yn y DG yw Cymru - nid rhanbarth."

Rhaid i ailgydbwyso grym a chyfoeth yn y DG olygu cyfartaledd a chydraddoldeb. Dyna oedd neges arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wrth iddi amlinellu'r camau nesaf i Gymru i gynulleidfa yng nghynhadledd yr SNP.

Dywedodd Leanne Wood nad oedd datganoli graddol i Gymru, tra bod rhannau eraill o'r DG yn cael eu trin yn wahanol, yn dderbyniol bellach.

Wrth annerch cynhadledd yr SNP, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood: "Nid yw uchelgais Plaid Cymru dros Gymru yn fater o ddal i fyny gyda neb. I ni, mae'n fater o sicrhau egwyddor sylfaenol cydraddoldeb.

"Cenedl yn y DG yw Cymru - nid rhanbarth.

"Beth bynnag yw'r gyfradd am ddatganoli i genhedloedd datganoledig, yna rydym yn mynnu ac yn disgwyl hynny o leiaf i'n gwlad ni ein hunain.

"Oherwydd mae'n rhaid i ailgydbwyso grym a chyfoeth ledled y DG olygu cydraddoldeb a chyfartaledd.

"Nid yw datganoli fesul dipyn i Gymru tra bod rhannau eraill yn cael eu trin yn wahanol yn dderbyniol bellach."

Gorffennodd trwy ddweud: "Mae Plaid Cymru eisiau i Gymru gael y pwerau i ffynnu a'r adnoddau i dyfu."

Araith gyntaf Nicola Sturgeon

Fe dyngodd Nicola Sturgeon ei llw fel arweinydd newydd yr SNP yn y gynhadledd ddydd Gwener.

Heddiw, bu Ms Sturgeon yn rhoi ei haraith gyntaf yn y rôl ers i'r arweinyddiaeth gael ei drosglwyddo oddi wrth Alex Salmond.

Mae hi wedi dweud o'r blaen y byddai angen refferendwm dros adael yr Undeb Ewropeaidd i gael y gefnogaeth glir o'r pedair gwlad i wneud y weithred o dynnu'n ôl yn gyfreithiol.