Cymru 17 - 13 Fiji

  • Cyhoeddwyd
cais
Disgrifiad o’r llun,
Tri chais i Gymru yn yr hanner cyntaf

Buddugoliaeth i Gymru yn erbyn Fiji yn Stadiwm y Mileniwm, gyda digon o gyffro a phwyntiau yn yr hanner cyntaf ond ail hanner digon rhwystredig i'r cochion.

Roedd hi'n ddechrau addawol i Gymru unwaith eto yr wythnos hon gyda chais cynnar gan George North o fewn saith munud i ddechrau'r gêm.

Yn wynebu eu hail wrthwynebwyr o'u grwp Cwpan y Byd, Fiji, yn Stadiwm y Mileniwm, mae pwysau mawr ar y Cymry yn dilyn colli o drwch blewyn i Awstralia y penwythnos diwethaf.

Ond roedd Fiji yn barod i daro'n ôl; fe giciwyd y bêl tuag at linell Cymru lle roedd yr asgellwr Waisea Nayacalevu yn barod i sgorio cais ond fe gwympodd y bêl ychydig lathenni'n fyr o'r linell. Dihangfa lwcus i'r Cymry.

Fe ddaeth yr ail gais i Gymru wedi 18 munud, gyda phas gan Mike Phillips o'r sgrym i Rhys Priestland draw at Alex Cuthbert i groesi'r llinell ac ychwanegu 5 pwynt arall i sgôr Cymru.

Rhys Priestland dan bwysau i drosi'r cais, ond yn methu am yr ail dro.

Fe ddaeth dau cic gosb yn fuan wedyn i Fiji gyda Nemani Nadolo yn llwyddo i leihau'r bwlch rhyngddyn nhw i 4 pwynt.

Roedd hi'n amlwg bod Fiji wedi cael hwb i'w hyder, ac fe gawsom flas o'u rhediadau rhydd wrth i'r ymwelwyr gyrraedd o fewn 10 llath i linell gais Cymru, a chynyddu'r pwysau ar y cochion.

Cyn diwedd yr hanner cyntaf, roedd cerdyn felen wedi'i gyflwyno i Campese Ma'afu a 10 munud yn y gell gosb yn ei wynebu.

Roedd troseddi cyson Fiji yn ddigon i'r dyfarnwr benderfynu rhoi cais gosb i Gymru, ac roedd trosiad Rhys Priestland i ddilyn wedi rhoi cyfle i'r Cymry fedru anadlu'n gyfforddus ar ddiwedd yr hanner cyntaf gyda'r sgôr yn 17-6.

Ail hanner rhwystredig

Yn union fel ar ddechrau'r hanner cyntaf, roedd Cymru yn gwasgu ar Fiji o fewn dwy funud gyntaf yr ail hanner. Ond doedd dim llwyddiant ar ddiwedd yr ymosod, gyda Dan Lydiate yn cael ei gosbi am symudiad dwbl ychydig lathenni o linell gais Fiji.

O fewn y chwarter awr cyntaf, roedd yn rhaid defnyddio'r camerau i gadarnhau a fu troseddi yn ystod lein Cymru. Fe benderfynodd y dyfarnwr ddangos yr ail gerdyn melyn i Campese Ma'afu am daclo Bradley Davies yn yr awyr, gan olygu bod Fiji gydag 14 dyn yn unig ar y cae am weddill y gêm.

Ond mewn cyfnod lle dylai Cymru fod yn rheoli ac yn ymosod, roedden nhw'n gorfod amddiffyn eu gorau, wrth i Fiji fod mor fygythiol ag erioed.

Diolch i dacl Liam Williams ar yr asgellwr, Waisea Nayacalevu, fe gafodd cais posib Fiji ei atal.

Gyda'r eilyddion, Rhodri Jones a James King wedi dod ar y cae yn lle Samson Lee a Dan Lydiate, roedd y chwarae yn y chwarter olaf a'r sgôr yn parhau yn 17-6.

Fe ddaeth cyfle a rhediad da i Gymru ond fe gafodd Alex Cuthbert ei wthio allan, dim ond llathen yn brin o gornel llinell gais tîm y Môr Tawel.

Gethin Jenkins, capten Cymru, yn gadael y cae gyda chwarter awr i fynd, gan roi lle i Nicky Smith, y gwr 20 oed o Abertawe, ennill ei gap cyntaf. Alun Wyn Jones yn dod ymlaen hefyd fel eilydd i Luke Charteris.

Wedi ail hanner di-sgôr a blêr, fe ddaeth y rhediad roedd y Cymry yn y Stadiwm wedi bod yn aros amdano; Liam Williams yn rhedeg yn glir ac er iddo gael ei daclo, fe gododd yn ôl ar ei draed, a'i phasio i Faletau i groesi'r llinell.

Eiliad o ddathlu oedd i'r Cymry cyn i'r dyfarnwr benderfynu, wedi edrych yn ôl ar y camerau, bod Williams wedi cael ei ddal gan Tevita Cavubati, ac fe wrthododd y cais i Gymru; penderfyniad siomedig ac amhoblogaidd yn y Stadiwm.

Roedd hi'n ail hanner rhwystredig, ac yn ystod ymosodiad gan Gymru, fe gollwyd y bêl gan adael y cae yn gwbl rhydd i Nadolo redeg yn ôl at linell gais Cymru gyda neb i'w atal.

Cais a throsiad i Fiji felly gan eu gosod 17 - 13 o fewn munudau i ddiwedd y gêm a chyfnod nerfus yn wynebu'r cochion cyn i'r chwiban olaf gael ei chwythu.

Y Tîmau

Cymru: 15-L Williams, 14-Cuthbert, 13-S Williams, 12-Roberts, 11-North, 10-Priestland, 9-M Phillips; 1-Jenkins (capten), 2-Baldwin, 3-Lee, 4-Davies, 5-Charteris, 6-Lydiate, 7-Tipuric, 8-Faletau

Ar y fainc: 16-E Phillips, 17-Smith, 18-R Jones, 19-A W Jones. 20-King, 21-R Williams, 22-Hook, 23-Allen

Fiji: 15-Talebula, 14-Nayacalevu, 13-Goneva, 12-Nadolo, 11-Tikoirotuma, 10-Matavesi, 9-Matawalu; 1-Ma'afu, 2-Koto, 3-Saulo, 4-Nakarawa, 5-Ratuniyarawa, 6-Waqaniburotu, 7-Matadigo, 8-Qera (capten),

Ar y fainc: 16-Talemaitoga, 17-Yanuyanutawa, 18-Colati, 19-Cavubati, 20-Ravulo, 21-Seniloli, 22-Ralulu, 23-Nagusa.