Cyhoeddi enw dyn fu farw wedi damwain yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi mai Ken Jones, 72, oedd y dyn fu farw mewn damwain ffordd yn Abertawe dros y penwythnos.

Yn ôl ditectifs, roedd cerbyd Ford Focus Zetec lliw arian wedi bod mewn gwrthdrawiad ar gylchdro'r A4067 Glais tua 12:10 ddydd Sadwrn.

Dywedodd teulu Mr Jones: "Roedd Ken Jones yn 72 oed, yn ŵr ffyddlon a chariadus, yn dad oedd yn dwlu ar ei blant a'i saith o wyrion.

"Nid oes geiriau i ddisgrifio ein colled ni fel teulu, mi fydd yn ein hatgofion a'm calonnau am byth.

"Cyffyrddodd bawb gyda'i chwerthin, ei garedigrwydd a'i haelioni.

"Roedd yn ŵr bonheddig gyda phawb oedd yn ei adnabod yn hoff ohono, rydym wedi gwir golli ein ffrind gorau."

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad ag unrhyw dystion a welodd y car cyn y digwyddiad.

Yn benodol, maen nhw'n chwilio am rywun oedd wedi stopio i helpu cyn gadael heb nodi eu manylion.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad ffonio 101 neu Taclo'r Tacle.