Sheffield Utd yn beirniadu'r ymosodiadau ar feirniaid Ched Evans

Cyhoeddwyd
ched EvansFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae clwb pêl-droed Sheffield United yn condemnio'r ymosodiadau geiriol ar y rheiny sydd wedi beirniadu penderfyniad y clwb i ganiatáu i'r cyn chwaraewr Ched Evans, oedd wedi'i gael yn euog o dreisio, hyfforddi gyda nhw unwaith eto ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar.

Cafwyd y pêl-droediwr yn euog yn 2012 o dreisio dynes mewn gwesty yn Sir Ddinbych.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i ymosodiadau geiriol ar Twitter yn erbyn y bencampwraig Olympaidd Jessica Ennis-Hill.

Fe ddywedodd Sheffield United mewn datganiad eu bod wedi'u brawychu at y geiriau sarhaus oedd yn cael eu cyfeirio at rai o'u cefnogwyr enwog.

Fe ychwanegodd y clwb y byddai'r rhai sy'n gyfrifol yn cael eu gwahardd am oes o Bramall Lane.

Roedd Ennis-Hill wedi dweud y byddai eisiau ei henw gael ei dynnu o eisteddle ar faes United petai cyn-chwaraewr y Blades a Chymru, Ched Evans, 25 oed, yn cael cynnig cytundeb newydd gyda'r clwb.

Mae dadlau wedi bod ynghylch a ddylai ailgydio yn ei yrfa pêl-droed.

Mae'r clwb sy'n chwarae yn adran un y gynghrair bêl-droed yn parhau i drafod cyn gwneud penderfyniad hirdymor am y chwaraewr rhyngwladol o Gymru.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ennis-Hill wedi dweud y byddai eisiau ei henw gael ei dynnu o eisteddle ar faes United petai Ched Evans yn cael cynnig cytuneb newydd gyda'r clwb.

Mae un o noddwyr kit dillad United hefyd wedi dweud y byddent yn rhoi'r gorau i'r cysylltiad rhyngddynt petai Evans yn ail-arwyddo, tra bod tri noddwr y clwb wedi ymddiswyddo yn y dyddiau diwethaf.

Fe ychwanegodd Sheffield United yn y datganiad: "Mae'r clwb yn credu bod gan y cefnogwyr, unigolion a chwmnïau hyn yr hawl, fel unrhyw un arall, i roi eu barn ar sefyllfa bresennol y clwb.

"Fydd Sheffield United ddim yn derbyn yr ymosodiadau hyn sy'n cael eu derbyn gan y rhai sydd wedi lleisio barn.

"Mae nhw'n teimlo ei fod wedi bod yn angenrheidiol ac wedi bod yn ddigon dewr i wneud datganiad ac fe ddylai hynny gael ei barchu."

Achos Ched Evans

Disgrifiad o’r llun,
Caiff Ched Evans ei ryddhau fis Hydref ar ôl treulio hanner ei ddedfryd am dreisio dynes ifanc

Cafodd y chwaraewr 25 oed ei ryddhau ym mis Hydref ar ôl cwblhau hanner ei ddedfryd o bum mlynedd am dreisio dynes 19 oed mewn gwesty yn Rhuddlan.

Roedd Evans wedi gwadu'r cyhuddiad, ond fe'i cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caernarfon.

Roedd Evans wedi cyfaddef iddo gael rhyw gyda'r ddynes, ond dywedodd y ddynes nad oedd ganddi unrhyw gof o'r digwyddiad.

Yn ôl yr erlyniad roedd y ddynes yn rhy feddw i allu cydsynio.

Cafodd apêl gan Evans yn erbyn ei ddyfarniad ei wrthod gan dri barnwr yn y Llys Apêl yn 2012.