Anawsterau ariannu melinau meddwl

  • Cyhoeddwyd
Lee Waters
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig, Lee Waters, yn dweud bod yr amrywiaeth o syniadau ar gael i wleidyddion yn fychan iawn.

Mae Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig (IWA), Lee Waters, wedi bod yn trafod yr anawsterau o ariannu melinau meddwl neu 'think tanks' ar raglen Sunday Supplement Radio Wales.

Dywedodd: "Mae'n anodd i ariannu melin feddwl yn unrhywle, heb sôn am Gymru."

"Mae'r mwyafrif ohonyn nhw wedi'u cysylltu ar lefel Prydeinig i bwnc arbennig neu i blaid. Rydym ni y tu allan i'r pot gwario hwnnw ac rydym hefyd yn draws-bleidiol sy'n gwneud hi'n anodd."

"Mae'n fwy pwysig yng Nghymru bod ganddom ni un achos mae ganddon ni erbyn hyn bwerau deddfu ac fe fydd ganddom bwerau codi treth cyn hir ... ond mae'r pwll o syniadau ar gyfer gwleidyddion yn fychan iawn."

Mae'n dweud bod hyn yn golygu bod yr amrywiaeth o syniadau yn y maniffestos adeg etholiadau yn gyfyng.

Fe ychwanegodd: "Yn y 15 mlynedd diwethaf, rydym wedi creu sefydliadau cymdeithas ddemocrataidd am y tro cyntaf. Ond be nad ydym ni wedi'i greu i gyd-fynd â hyn yw'r diwylliant democrataidd sy'n sail iddynt ac yn eu cynnal."

Mae'n awgrymu nad oes digon yn cael ei wneud i feirniadu Llywodraeth Cymru.