AS yn golffio yn lle canfasio?

  • Cyhoeddwyd
Glyn DAvies
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Glyn Davies, yr AS dros Sir Drefaldwyn, wedi dweud na fyddai'n gallu helpu'i blaid i ganfasio ar strydoedd Rochester am fod ganddo gefn gwael.

Mae'r Aelod Seneddol Ceidwadol, Glyn Davies, wedi cael ei feirniadu am anwybyddu galwadau'i blaid i ganfasio yn is-etholiad Rochester, ac am fynd i chwarae golff yn swydd Caint yn lle.

Yn ôl erthygl ar dudalen flaen y Sunday Times, roedd y prif chwip, Michael Gove, wedi dweud ei fod yn disgwyl i bob aelod o'r blaid Geidwadol helpu gyda'r canfasio yn is-etholiad Rochester a Strood, Swydd Caint, am o leiaf dri diwrnod.

Mae'r is-etholiad yn digwydd ddydd Iau.

Roedd Glyn Davies, yr AS dros Sir Drefaldwyn, wedi dweud na fyddai'n gallu helpu'i blaid i ganfasio ar strydoedd Rochester am fod ganddo gefn gwael.

Ond mae'n debyg ei fod wedi bod yn aros mewn gwesty yn Bearsted, saith milltir i ffwrdd o Rochester, dair wythnos yn ôl yn ystod y cyfnod yr ymgyrch, a bu'n chwarae golff tra roedd yno.

Wrth ymateb, dywedodd Mr Davies nad oedd o'n gweld ei fod wedi gwneud unrhywbeth yn anghywir: "Dwi ddim yn credu bod hi'n stori o gwbl i fod yn onest. Dwi ddim yn gwbod beth i ymateb. Mae'r wraig a finnau wedi mynd allan i aros dros nos, ges i gêm o golff, mae llawer o pobl yn gwneud hynny a dwi ddim yn gweld o'n broblem o gwbl.

Ychwanegodd bod chwipiau'r blaid yn ymwybodol o'i sefyllfa a'i fod yn bwriadu canfasio dros y ffôn.

"Mae'r blaid eisiau i fi helpu yn Rochester. Ond be o'n i'n mynd i neud oedd i ffonio o'r swyddfa. Dwi ddim yn mynd o gwmpas y strydoedd yn Rochester. Mae nhw'n gwbod hyn."

Dywedodd ei fod wedi cael problemau gyda'i gefn ers sawl blwyddyn: "Mae'n dipyn o broblem, ers pedair blynedd. Ges i lawdriniaeth. Dwi'n cofio pan o'n i'n Aelod Seneddol, fues i ar crutches am fis pan ro'n i'n San Steffan. Dwi ddim yn gallu cerdded na sefyll am amser hir. Dwi'n gallu chwarae golff ond rhaid i fi fynd ar y buggy. Dyna pam dwi ddim yn gallu chwarae yn y gaeaf. Dwi 'di cael 5 rownd o golff eleni a dwi ddim yn mynd i chwarae eto eleni."

Dydy Mr Davies ddim yn fodlon derbyn y feirniadaeth o gwbl, ac yn dweud y bydd yn canfasio yn yr is-etholiad dros y ffôn dros y dyddiau nesaf.

"Dwi'n mynd i'r central office yn Llundain nos Fawrth, o bosib dydd Llun hefyd. A dyna beth dwi'n neud, fel y tro diwethaf. Yr un peth ro'n i'n 'neud yn Newark. Do'n i ddim yn mynd i Newark, ro'n i jyst yn ffonio."

Ychwanegodd nad oedd yn ymwybodol a oedd chwipiau'r blaid yn flin: "Dydy'r whips ddim wedi cysylltu. Dwi heb glywed dim byd."

"Be dwi'n gallu gweld ydi bod y wraig a fi wedi mynd allan, aros dros nos, a mynd adre y diwrnod nesa, yn ôl i gyfarfod yn Sir Drefaldwyn. a dyna fy swydd i. A dwi ddim yn barod i dderbyn beirniadaeth gan neb."

"Dwi ddim yn gwbod o le mae'r stori 'di dod... Does dim stori."