Ysgolion yn 'anaddas i gadeiriau olwyn'

Cyhoeddwyd
Keith Towler
Disgrifiad o’r llun,
Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi lleisio pryderon am addasrwydd ysgolion uwchradd ar gyfer disgyblion sy'n defnyddio cadeiriau olwyn

Mae Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn bryderus iawn nad oes llawer o ysgolion uwchradd addas i ddisgyblion sy'n defnyddio cadair olwyn.

Mae adroddiad ar ran swyddfa'r Comisiynydd Plant yn dweud bod "teuluoedd yn anhapus, dan straen ac yn gorfod brwydro am yr hawl i'w plant gael eu haddysgu mewn ysgol ochr yn ochr â'u ffrindiau a'u cyfoedion".

Mae'r gweinidog addysg yn dweud y bydd yn astudio'r adroddiad ond bod angen i gynghorau "wella eu cynlluniau".

Yn ôl y Ddeddf Cydraddoldeb, a ddaeth i rym yn 2010, mae gan gynghorau ddyletswydd i wneud "addasiadau rhesymol" ar gyfer pobl anabl o ran gwasanaethau, ond nid oes gan ysgolion ddyletswydd i wneud addasiadau i adeiladau.

Yn 2004 cyhoeddwyd canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn dweud bod angen i awdurdodau addysg lleol baratoi polisi i gydymffurfio erbyn 1 Ebrill 2004.

Ar hyn o bryd, dim ond dau allan o'r 22 cyngor sir sy'n cwrdd â gofynion polisi Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Comisiynydd Plant Cymru bod gofyn dal cynghorau sir yn atebol i'r methiannau.

Mynediad at addysg

Mae'n cyfeirio'n uniongyrchol at angen ysgolion i wella amgylchedd yr adeiladau fel y gall plant a phobl ifanc anabl gael mynediad at addysg.

Ond yn ôl yr adroddiad, gafodd ei gyhoeddi ddydd Mawrth, mae cynghorau yn dal i fethu â dilyn y canllawiau bron i ddeng mlynedd ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r adroddiad yn cyfeirio at wybodaeth a gafwyd wedi cais rhyddid gwybodaeth y llynedd.

Yn ôl yr adroddiad mae 11 awdurdod addysg lleol o'r 22 yng Nghymru naill ai â chynllun gwan nad yw'n rhoi digon o wybodaeth am eu bwriada i wella, neu bod ganddyn nhw ddim strategaeth o gwbl.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adroddiad yn dweud bod teuluoedd yn gorfod "brwydro" i'w plant gael eu haddysgu gyda'u ffrindiau

Buddsoddiad

O'r 11 awdurdod addysg arall, roedd gan chwech gynlluniau oedd naill ai wedi dyddio neu oedd yn ddim ond datganiad o fwriad; o'r pump arall dim ond dau o'r strategaethau oedd yn debyg i'r hyn a fwriadwyd gan y ddeddfwriaeth.

Yn yr adroddiad mae Mr Towler yn dweud bod yn "rhaid i awdurdodau addysg lleol ac ysgolion gael eu dal i gyfrif a bod rhaid iddynt gyflawni eu dyletswyddau".

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru Huw Lewis ei fod am gael golwg mwy manwl ar yr adroddiad, ond roedd ganddo bryder fod angen i'r 22 awdurdod wella eu cynlluniau.

Yn y cyfamser fe allai'r broblem gael ei liniaru ychydig gyda buddsoddiad o dros £1.4 biliwn mewn adeiladau ysgolion dros y blynyddoedd nesa.

"Mae o lawr yn ddu a gwyn fod yn rhaid i awdurdodau lleol sicrhau fod hygyrchedd yn rhan hanfodol o unrhyw gynlluniau ar gyfer adeiladau newydd neu adnewyddu adeiladau," medd Mr Lewis.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol