Lluniau Steddfod Ffermwyr Ifanc

Cyhoeddwyd
Enillydd yr Unawd Offerynnol - Nest Jenkins, Ceredigion
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd yr Unawd Offerynnol - Nest Jenkins, Ceredigion
Meimio i Gerddoriaeth - Eglwyswrw, Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Meimio i Gerddoriaeth - Eglwyswrw, Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd y gystadleuaeth Unawd 21 neu iau - Catrin Raymond, C.Ff.I. Sir Benfro
Disgrifiad o’r llun,
Dyfan ac Erwan oedd y ddeuawd fwya' doniol yn ôl y beirniaid!
Disgrifiad o’r llun,
Y Parti Cerdd Dant buddugol, C.Ff.I. Cwmtirmynach, Meirionnydd
Disgrifiad o’r llun,
C.Ff.I. Llanwenog, Ceredigion oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth Parti Llefaru
Disgrifiad o’r llun,
Dai Jones, Llanilar gafodd ei benodi'n llywydd newydd y mudiad eleni
Disgrifiad o’r llun,
C.Ff.I. Llanfynydd, Sir Gâr enillodd yr Ensemble Lleisiol
Disgrifiad o’r llun,
Gwennan a Siwan o glwb C.Ff.I. Llanfynydd fu'n llwyddiannus yn y Ddeuawd
Disgrifiad o’r llun,
Clwb Pontsiân, Ceredigion oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Côr Cymysg
Disgrifiad o’r llun,
Lois Glain Postle, C.Ff.I. Ynys Môn yn diddanu'r gynulleidfa yn yr Unawd Sioe Gerdd
Disgrifiad o’r llun,
Y gynulleidfa'n mwynhau'r cystadlu
Disgrifiad o’r llun,
Cadair Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion 2014
Disgrifiad o’r llun,
... a'i henillydd, Elain Llwyd, C.Ff.I. Meirionydd
Disgrifiad o’r llun,
Cyhoeddi'r Gwobrau
Disgrifiad o’r llun,
Elgan Evans, Cadeirydd Ceredigion yn derbyn y tlws ar ran y Sir, a enillodd y goron driphlyg!