BBC Cymru Fyw

Lluniau Steddfod Ffermwyr Ifanc

Published
image captionEnillydd yr Unawd Offerynnol - Nest Jenkins, Ceredigion
image captionMeimio i Gerddoriaeth - Eglwyswrw, Sir Benfro
image captionEnillydd y gystadleuaeth Unawd 21 neu iau - Catrin Raymond, C.Ff.I. Sir Benfro
image captionDyfan ac Erwan oedd y ddeuawd fwya' doniol yn ôl y beirniaid!
image captionY Parti Cerdd Dant buddugol, C.Ff.I. Cwmtirmynach, Meirionnydd
image captionC.Ff.I. Llanwenog, Ceredigion oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth Parti Llefaru
image captionDai Jones, Llanilar gafodd ei benodi'n llywydd newydd y mudiad eleni
image captionC.Ff.I. Llanfynydd, Sir Gâr enillodd yr Ensemble Lleisiol
image captionGwennan a Siwan o glwb C.Ff.I. Llanfynydd fu'n llwyddiannus yn y Ddeuawd
image captionClwb Pontsiân, Ceredigion oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Côr Cymysg
image captionLois Glain Postle, C.Ff.I. Ynys Môn yn diddanu'r gynulleidfa yn yr Unawd Sioe Gerdd
image captionY gynulleidfa'n mwynhau'r cystadlu
image captionCadair Eisteddfod C.Ff.I. Ceredigion 2014
image caption... a'i henillydd, Elain Llwyd, C.Ff.I. Meirionydd
image captionCyhoeddi'r Gwobrau
image captionElgan Evans, Cadeirydd Ceredigion yn derbyn y tlws ar ran y Sir, a enillodd y goron driphlyg!