Nel yn y Wladfa

Cyhoeddwyd

Roedd taith flynyddol yr Urdd a Mentrau iaith Cymru i Batagonia ychydig yn wahanol i'r arfer eleni, gyda Nel Siriol Bere, un o ddisgynyddion Michael D Jones - a oedd yn ganolog i'r gwaith o sefydlu'r wladfa Gymreig yno yn y 19eg Ganrif - yn un o'r 25 o bobl ifanc ar y siwrne. Mae Nel wedi ysgrifennu blog yn cyfnodi ei hamser yno.

Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Sion, Erin, Tyler, Nel, Jemma a Ffion tu allan i Amgueddfa'r Gaiman gyda mercheg o Goleg Camwy a oedd yn ein tywys o amgylch y Gaiman.

24/10/2014

Treuliom y bore yng Ngoleg Camwy, Gaiman. Ysgol Uwchradd oedd y Coleg yma. Roeddem yn cael ein rhannu i grŵpiau gwahanol ac yn cael ein tywys ar hyd y pentref gan ddisgyblion o'r Coleg. Roeddem yn cael ein tywys i sefydliadau diddorol y dref fel Amgueddfa y Gaiman a'r Coleg Cerdd. Aethom yn ôl wedyn i gael cinio a chwarae gemau gyda'r disgyblion. Roedd hi'n ddiddorol iawn cyfarfod rhai o'r disgyblion a oedd yn medru siarad ychydig o Gymraeg. Roedd un disgybl o'r Coleg sef Lisa Hughes yn medru siarad Cymraeg yn rhugl, ac yn ei siarad adref gyda'i theulu.

Yn Amgueddfa y Gaiman, fe wnes i gyfarfod Fabio Trevor Gonzalles. Mae'n fab i Luned Gonzallez sef fy hen, hen fodryb. Dangosodd y ffordd o amgylch yr amgueddfa i ni. Dangosais y rhodd a oedd Alun Owen (cefnder fy nhad) wedi i greu er mwyn dathlu 150 ers y fordaith gyntaf allan i'r Wladfa. Aethom yn ôl i Goleg Camwy i gael cinio, yma mi wnes i gyfarfod Luned Gonzalles. Mi ddangosais y rhodd iddi yma, cadwodd hi o tan fy mod yn ei gyflwyno yn swyddogol dydd Sul.

Yn y prynhawn roeddem yn cystadlu yn Eisteddfod y Wladfa gyda'r côr yn canu Eryr Pengwern.

Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Y llwyfan ar gychwyn yr Eisteddfod.

Dim ond ni oedd yn cystadlu yn y gystadleuaeth, felly cawsom gyntaf.

Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma ni ar y llwyfan yn barod i ganu Eryr Pengwern.

26/10/2014

Roedd cymanfa ganu bore yma yng Ngapel Bethsda i ddathlu diwedd yr Eisteddfod. Canom 'Dros Gymru'n Gwlad' yno fel côr yr Urdd.

Ffynhonnell y llun, Urdd

Dyma ni tu allan i Gapel Bethesda, Chubut ar ôl y gymanfa. Y dyn yn y canol ydi Rob Nichols a oedd yn feirniad yn yr Eisteddfod ac yn arwain y Gymanfa, o Gymru.

Yn y prynhawn aethom yn ôl i Amgueddfa y Gaiman er mwyn i mi gyflwyno y dlws i Luned Gonzalles. Roedd teulu i mi o'r wladfa hefyd wedi ymuno. Roedd yn hyfryd eu gweld.

Ffynhonnell y llun, Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Nel a'i theulu o'r Wladfa