Galw ar i gynghorau gefnogi uno gwirfoddol

  • Cyhoeddwyd
uno dinbych a conwy

Gallai cynghorau Conwy a Sir Ddinbych fod gam yn nes at uno os yw aelodau yn pleidleisio i gefnogi'r cynllun yn ddiweddarach ddydd Llun.

Pleidleisiodd yr awdurdodau o blaid edrych ar uno gwirfoddol ym mis Medi.

Bydd y cynghorau yn cyfarfod ddydd Llun i benderfynu os ydyn nhw am roi gwybod i Lywodraeth Cymru eu bod am fwrw ymlaen â'r syniad.

Mae cynghorwyr wedi cael eu cynghori y byddai uno gwirfoddol yn rhoi "ymdeimlad clir o gyfeiriad" i staff.

Arbedion

Mae'n bosib y bydd 22 o gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol Cymru yn cael eu torri i gyn lleied ag 10 yn sgîl adroddiad gan Gomisiwn Williams ym mis Ionawr.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y bydd uno yn lleihau cost llywodraeth leol ac yn gwella eu rheolaeth.

Mae 'cynilion' a 'phenderfyniadau ynglŷn â materion cynllunio cyflymach' ymhlith y manteision o uno'n wirfoddol yn hytrach nag uno gorfodol, yn ôl adroddiadau sy'n cael eu hystyried gan gynghorau Conwy a Sir Ddinbych.

Fodd bynnag, mae pryderon wedi eu codi ynglŷn â chostau ariannu'r uno a'r gallu i reoli'r broses tra'n cwtogi gwasanaethau'r cyngor.