Galar teuluoedd wedi trawsblaniad

  • Cyhoeddwyd
Robert Stuart a Darren HughesFfynhonnell y llun, Irwin Mitchell
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd Robert Stuart, 67 oed o Gaerdydd, a Darren Hughes, 42 oed o Ben-y-bont ar Ogwr, aren gan yr un unigolyn.

Mae teulu dyn fu farw wedi iddo dderbyn trawsblaniad organ, am fod y rhoddwr yn dioddef o glefyd parasitig, wedi dweud eu bod nhw'n gobeithio na fydd hynny'n atal eraill rhag rhoi, neu dderbyn, organau.

Derbyniodd Robert Stuart 67 oed, a Darren Hughes, 42 oed, aren gan yr un unigolyn.

Cafodd y ddwy driniaeth eu cynnal yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd ym mis Rhagfyr 2013.

Mae disgwyl i gwest i'r marwolaethau gael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

'Bywyd da'

Dyma'r trydydd trawsblaniad i Mr Hughes ei derbyn, a'r cyntaf i Mr Stuart.

Dywedodd tad Darren, Ian Hughes: "Diolch i drawsblaniadau'r gorffennol, mwynhaodd Darren fywyd da.

"I unrhyw un yn disgwyl am drawsblaniad, os cewch gynnig organ - cymerwch hi. Ewch amdani. Mae bywyd y person hwnnw'n gwella'n aruthrol."

Ychwanegodd ei fam, Jacqueline Hughes: "Mae hon wedi bod yn drasiedi, wedi bod yn drasiedi fawr i'r holl deulu, ond tydan ni ddim am i hyn atal pobl rhag derbyn trawsblaniad yn y dyfodol.

"Rydym ni eisiau i bobl barhau i dderbyn trawsblaniadau."

'Torcalonnus'

Dywedodd Judith, gwraig Mr Stuart - oedd yn cael ei adnabod fel Jim: "Roedd Jim yn optimistaidd iawn am y llawdriniaeth. Byddai wedi gwneud gwahaniaeth mawr iddo - byddai'n golygu na fyddai'n gorfod defnyddio dialysis.

"Roedd yn ddyn iach iawn, yn gwneud llawer o chwaraeon, ac yn ymdopi'n dda gyda dialysis.

"Mae'r digwyddiad yn un torcalonnus.

"Dim ond chwe mis ynghynt bu gychwyn ar ddialysis, ac roedd wedi ymdopi'n dda. Roedd o wedi ymdopi gyda'r dialysis ar fordaith, a hynny heb iddo effeithio ar ei ffordd o fyw.

"Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd iawn, iawn. Mae pob pen-blwydd wedi bod yn anodd iawn. Roedd genedigaeth fy wyres yn amser hapus iawn, ond hefyd yn amser anodd iawn - dylai Jim fod wedi bod yno.

"Mae'n rhaid i ni gael atebion."

Pum achos

Mae cwmni cyfreithwyr Irwin Mitchell yn dweud i Mr Stuart a Mr Hughes farw o haint wedi'i achosi gan fwydyn parasitig o'r enw halicephalobus, sy'n byw yn y pridd ac sy'n aml yn cael ei ddarganfod ar geffylau.

Yn ôl y cwmni, sy'n cynrychioli'r teuluoedd, fe wnaeth yr unigolyn roddodd y ddwy aren farw o'r un clefyd.

Ychwanegon nhw mai dim ond pump o bobl sydd erioed wedi derbyn diagnosis o'r haint, ac mae pob un wedi marw.