Carcharu pensiynwr am ymosod yn anweddus

  • Cyhoeddwyd

Cafodd pensiynwr 71 oed o Sir y Fflint ei garcharu am ddwy flynedd ar ôl iddo gyfaddef iddo ymosod yn anweddus ar ddwy ferch ifanc.

Fe wnaeth Brian Bartle o'r Fflint ymosod ar y merched yn 2003 a 2010.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Bartle wedi pledio'n euog mewn achos arall y llynedd wedi iddo ymosod yn anweddus ar ferch ifanc arall.

Ar y pryd, fe dderbyniodd orchymyn cymunedol.

Ddydd Llun, cafodd garchar am ddwy flynedd, yn ogystal â rhoi ei enw ar gofrestr troseddwyr rhyw am ddeng mlynedd. Cafodd hefyd ei wahardd rhag bod ar ben ei hun gyda phlant ifanc am ddeng mlynedd.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry: "Yn amlwg, rydych yn ddyn sy'n methu a rheoli eich chwant rhywiol i ymosod ar ferched ifanc."

Dywedodd y barnwr yn 2003 fod Bartle, oedd yn 59 oed ar y pryd, wedi dod yn gyfeillgar gyda merch 15 oed ac wedi ceisio cymryd mantais ohoni ac ymosod yn rhywiol arni ar ôl rhoi alcohol iddi.

Saith mlynedd yn ddiweddarach, yn 67 oed, ymosododd yn rhywiol ar ferch ifanc arall.

Dywedodd Jonathan Duffy ar ran yr amddiffyniad fod ei gleiant yn derbyn fod ei ymddygiad yn gwbl annerbyniol.