Rhybudd fod cefnogwyr IS 'yn weithredol yng Nghaerdydd'

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Owain Evans ar Newyddion Naw

Wrth i'r Swyddfa Dramor ymchwilio i gysylltiad posib rhwng Nasser Muthana, 20, o Gaerdydd, a dienyddiad yr Americanwr Peter Kassig, mae rhaglen Newyddion 9 wedi siarad â chyfaill iddo, sy'n dweud nad oes amheuaeth fod yna bobl yn gweithio i fudiad IS yng Nghaerdydd.

Mae'r dyn, sydd ddim am ddatgelu ei enw oherwydd pryderon am ei ddiogelwch ei hun, yn rhybuddio ei bod yn bosib y bydd 'na ymosodiadau terfysgol ar Gaerdydd, tebyg i'r rhai a gafwyd yn Llundain yn 2005.

Ond mae'r heddlu yn mynnu nad yw Caerdydd yn fwy o darged nag unrhyw le arall.

Yn y cyfamser, mae tad Nasser Muthana wedi gwadu mai ei fab sydd i'w weld mewn lluniau diweddar yn dangos pennau milwyr Syria yn cael eu torri.

Mae'r ffrind yn cytuno. Ond dyweddodd wrth Newyddion 9 ei fod yn feirniadol iawn o IS ac yn poeni fod ganddyn nhw bresenoldeb yn y brifddinas.

Ymosodiadau yng Nghaerdydd?

Meddai: "Be' sy'n rhaid i chi gofio yw bod Nasser wedi mynd yno gyda chymorth gan IS yn fan hyn.

"Bydde hi wedi bod yn amhosib iddyn nhw wneud y daith ar eu pennau eu hunain. Does dim amheuaeth fod yna bobl sy'n gweithio i IS yma.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd teulu Nasser Muthana wedi dweud eu bod yn "siomedig iawn" ei fod wedi mynd i Syria

"Mae 'na bobl o Gaerdydd yn brwydro gydag IS, fe allen nhw gynorthwyo IS i gynllwynio ymosodiadau yn y ddinas.

"Nid dim ond torri pennau ond bomio efallai - fe allen ni weld ymosodiad tebyg i'r ymosodiadau yn Llundain yn digwydd yng Nghaerdydd.

"Mae 'na lot o bobl ar eu gwyliadwraeth. Mae ganddyn nhw eu bywydau eu hunain, coleg neu brifysgol.

"Dyw be' mae IS yn ei wneud ddim yn gwneud i chi fod eisiau ymuno... lladd newyddiadurwyr a gweithwyr dyngarol.

"Does dim achos gyda nhw. Terfysgaeth yw e."

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Fe ymddangosodd Nasser Muthana (canol) mewn fideo yn hybu Jihadaeth

'Cymuned gref a heddychlon'

Meddai'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis, o Heddlu De Cymru: "Rydym yn ymwybodol o adroddiadau am rôl posib unigolion o Gaerdydd mewn gweithredoedd o ddienyddio yn Syria.

"Rydym ni'n ymchwilio i'r honiadau yma ac mae'r manylion wedi cael eu trosglwyddo i'r Swyddfa Dramor.

"Mae gan Gaerdydd gymuned Islamaidd gref a heddychlon, sydd wedi ymbellhau oddi wrth safbwyntiau eithafol. Mae pob mosg yng Nghaerdydd wedi dod at ei gilydd i gyflwyno cyngor sy'n hyrwyddo cymedroldeb yn hytrach nag eithafiaeth."

Ychwanegodd Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru: "Roedd hon yn weithred ffiaidd ac yn drasiedi ofnadwy.

"Ond dyw'r math yma o eithafiaeth ddim yn adlewyrchiad o natur y gymuned Islamaidd yng Nghaerdydd, sy'n heddychlon ac yn gweithio'n agos gyda'r heddlu a'n partneriaid trwy gondemnio eithafiaeth ac annog cefnogaeth a chydweithio."

Bydd manylion y cyfweliad gyda ffrind Nasser Muthana ar Newyddion 9 nos Lun.