Rhywbeth yn y dŵr

  • Cyhoeddwyd
toiledFfynhonnell y llun, you Tube

Rydyn ni yn eu cymryd yn ganiataol ond wyddoch chi bod na dros 20,000 milltir ohonyn nhw dan ddaear Cymru?

Dyna faint o ddraeniau carthfosiaeth sydd yn cael eu trin gan Dŵr Cymru. Ond, mae hi'n costio dros £7 miliwn i'r cwmni eu trwsio bob blwyddyn oherwydd bod pobl yn rhoi deunydd amhriodol yn y toiled cyn tynnu'r tsaen.

Mae Tachwedd 19 yn Ddiwrnod Toiled y Byd ac mae Dŵr Cymru yn ceisio annog pobl i fod yn fwy cyfrifol wrth ddefnyddio'r tŷ bach. Mae nhw wedi cyhoeddi rhestr o'r prif bethau sy'n achosi i'r draeniau lenwi gan achosi difrodi adeiladau a chreu llifogydd.

Yn y Dŵr-Ffeithiau

•2000 o ddraeniau sy'n gorfod cael eu gwagio gan Dŵr Cymru bob mis

•20,000 milltir o ddraeniau - mae digon ohonyn nhw i gyrraedd Awstralia ac yn ôl

•£7m yw'r gost flynyddol o drwsio draeniau sydd wedi eu blocio

•1.3m o ffyn cotwm yn cael eu rhoi mewn toiledau bob blwyddyn

•28,000 o oriau bob blwyddyn i glirio'r draeniau

Ffynhonnell y llun, Wels Water
Disgrifiad o’r llun,
Peidiwch â rhoi deunydd anaddas yn y toiled

Beth sydd, gan amlaf, yn achosi'r problemau yn nraeniau Cymru?

1. Cadachau glanhau colur

2. Tyweli a thamponau

3. Cadachau toiled

4. Cewynnau

Ffynhonnell y llun, Welsh Water
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r math o lanast sy'n cael ei achosi drwy roi'r deunydd anghywir ym mhowlen y toiled

5. Ffyn cotwm

6. Toweli papur

7. Plasteri

8. Fflos dannedd

9. Cadachau cewynnau

10. Deunydd pacio plastig

Ffynhonnell y llun, Welsh Water
Disgrifiad o’r llun,
Cadwch y draeniau yn lân