'Llyngyr parasitig ar organau' gafodd eu trawsblannu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd trawsblaniad cyntaf Robert Stuart, ond trydydd Darren Hughes

Mae cwest yng Nghaerdydd wedi clywed bod dau glaf o dde Cymru wedi marw ar ôl derbyn arenau gan ddyn a oedd yn gaeth i alcohol.

Mae'n debyg bod sawl ysbyty arall wedi gwrthod yr arennau.

Mae bron i flwyddyn ers i Robert Stuart, o Gaerdydd, a Darren Hughes, 42, o Ben-y-bont ar Ogwr, farw yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn y brifddinas.

Dywedodd teuluoedd y ddau y bydden nhw wedi gwrthod derbyn yr aren pe bai nhw'n gwybod am gyflwr yr organau.

Fe wnaeth archwiliad post mortem ddangos bod llyngyr parasitig ar ymennydd Mr Stuart a Mr Hughes.

Bu farw Mr Hughes bythefnos ar ôl cael y trawsblaniad.

Dywedodd y patholegydd a gwblhaodd yr archwiliad bod ymennydd Mr Hughes wedi chwyddo wrth i'r corff ymateb i'r haint.

Mae cynrychiolwyr o'r Ysbyty Athrofaol yn honni bod y ddau glaf fu farw wedi cael gwybod am gyflwr yr arennau cyn y llawdriniaeth.

'Prif achos'

Yn gynharach, clywodd y cwest bod yr arennau wedi dod gan ddyn oedd yn gaeth i alcohol, yn dioddef o sirosis ac wedi marw o lid yr ymennydd.

Dywedodd y patholegydd bod y nematodau wedi eu darganfod yn y rhoddwr, Mr Hughes a Mr Stuart, a daeth i'r casgliad mai dyna oedd prif achos llid yr ymennydd a laddodd Mr Hughes.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y nematodau eu darganfod yn yr organau gafodd eu trawsblannu

Clywodd y cwest honiadau nad oedd Mr Hughes na Mr Stuart wedi cael gwybod am gyflwr y dyn cyn iddyn nhw gael y trawsblaniadau yn yr ysbyty.

Yn ôl y teuluoedd, fe gawson nhw wybod ar ôl i'r dynion farw bod organau'r rhoddwr wedi eu gwrthod gan sawl ysbyty arall.

Ychwanegodd aelodau'r teuluoedd na fydden nhw wedi cytuno i'r trawsblaniadau petawn nhw'n gwybod am gyflwr y rhoddwr.

Mae cynrychiolwyr ar ran yr ysbyty yn honni bod meddygon wedi dweud wrth y dynion am natur yr aren fyddai'n cael ei thrawsblannu cyn y llawdriniaethau.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd tad Darren Hughes, Ian, nad oedd ei deulu yn ymwybodol o'r risg

Clywodd y cwest bod y rhoddwr yn gaeth i alcohol ac wedi mynd i'r ysbyty ym mis Tachwedd 2013 ar ôl disgyn a chael anaf.

Tra yn yr ysbyty, daeth meddygon o hyd i'r ffaith bod y dyn yn dioddef o lid yr ymennydd a gwenwyn yn y gwaed, gyda meddygon yn amau bod ganddo lid yr ymennydd feiral.

Bu farw'r dyn ar 29 Tachwedd, a chafodd achos ei farwolaeth ei gofnodi fel meningo-encephalitis.

Dywedodd y nyrs arbenigol oedd ar ddyletswydd ar y noson y cafodd yr organau eu cynnig, bod pum canolfan drawsblaniadau wedi gwrthod yr arennau cyn hynny.

Dywedodd Dawn Chapman bod yr aren gyntaf wedi ei disgrifio fel un nad oedd yn gwbl weithredol, ond clywodd y cwest nad oedd hynny yn golygu na allai gael ei defnyddio.

Ychwanegodd Ms Chapman bod manylion am achos marwolaeth rhoddwr yn cael ei roi gyda'r organ bob tro, ond weithiau yn unig fyddai manylion am fywyd yr unigolyn.

Dywedodd bod Mr Stuart wedi ei ddewis i dderbyn yr aren gan ei fod wedi cael profion yn y dyddiau cynt na fyddai'n rhaid eu hail-adrodd.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol