Ymchwilio i Heddlu Gwent wedi ymosodiad difrifol

  • Cyhoeddwyd
Martin Bowen

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio i weithredoedd Heddlu Gwent ar ôl i ddynes gael ei thrywanu droeon gan ei chyn bartner.

Cafodd Christine Evans o Gasnewydd ei hanafu oriau ar ôl dweud wrth blismyn bod Martin Bowen yn anfon negeseuon testun ati, er ei fod wedi'i wahardd rhag gwneud hynny.

Mae'r IPCC yn ystyried pam nad aeth swyddogion i gartre'r fenyw ym mis Gorffennaf, ac maen nhw hefyd yn edrych ar ymateb y llu i ddigwyddiadau eraill rhwng y pâr dros gyfnod o ddwy flynedd.

Fis Medi, cafodd Bowen ei garcharu am wyth mlynedd ar ôl cyfadde' achosi niwed corfforol difrifol.

Dywed Heddlu Gwent eu bod yn cydweithio'n llawn gyda'r ymchwiliad, sy'n canolbwyntio ar bedwar cwnstabl a dau aelod o staff o'r ganolfan alwadau.

Dywedodd Comisiynydd IPCC Cymru, Jan Williams: "Mae hwn wedi bod yn gyfnod trawmatig i'r ddynes a'i theulu ac rydw i'n cydymdeimlo hefo nhw.

"O ystyried argymhellion blaenorol i'r llu yn dilyn ymchwiliadau yn y gorffennol, byddwn hefyd yn ymchwilio yn agosach i'r hyn sydd wedi ei wneud i wella ymateb Heddlu Gwent i achosion o drais yn y cartref."